fbpx

NPS: vandaag twee markante momenten

GFC NIEUWS- De Dag der Inheemsen en 130 jaar herdenking Javaanse immigratie zijn twee markante momenten waarbij deze twee bevolkingsgroepen bijzondere aandacht genieten.
Maar niet slechts aandacht, er wordt stilgestaan bij de bijdrage die ook zij hebben geleverd aan het helpen ontwikkelen van ons mooi Suriname.
De Nationale Partij Suriname (NPS) herinnert dat zowel de Inheemse als Javaanse broeders en zusters hebben gestreden voor dit land, tegen onderdrukking en erkenning van het eigene. Immers, het hebben en koesteren van de eigen cultuur in materiële en immateriële opzicht zijn belangrijke voorwaarden voor het rijpingsproces van elk individu. Die ontwikkeling en het hebben van een eigen identiteit vormen de basis van zelfrespect.
Vanuit die filosofie kan met respect voor elkanders cultuur gezamenlijk gewerkt worden aan de verdere groei van de samenleving.
Onze pluriforme samenleving geniet internationaal aanzien. Die positieve uitstraling zal pas echte waarde hebben wanneer de eenheidsgedachte goed vorm krijgt en in alle opzichten wordt geëtaleerd. In een Suriname anno 2020 is er geen ruimte voor het denken en handelen in hokjes. Wij praten, eten en feesten met elkaar. Zo ook dienen wij als één volk te werken aan de verdere vooruitgang van elkaar.
De beleidsvisie van de NPS heeft betrekking op welvaart en welzijn van alle Surinamers. Vandaag worden de Inheemsen en Javanen in het voetlicht geplaatst. De partij erkent dat ook deze landgenoten zitten met grote uitdagingen op weg naar hun ontwikkeling. Daarbij kan voor wat betreft de Inheemsen verwezen worden naar het grondenrechten-, onderwijs- en gezondheidsvraagstuk in het verre binnenland. Middels goed beleid moet gezamenlijk hierop antwoord worden gegeven.
De NPS feliciteert de afstammelingen van de Inheemsen en Javanen en wenst hen een vreugdevolle en gezegende dag toe.
Gregory Rusland
Voorzitter NPS

BEKIJK OOK
LVV krijgt oriëntatiebezoek van Tijms Mechanisatie VOF uit Nederland