fbpx

NPS tegen kwijtschelding strafbare feiten regeerders

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) is tegen een poging van de zittende regeerders en de coalitie voor het tenietdoen van strafbare feiten door functionarissen middels de aanname van wetten.

Zij stelt dit aan de hand van een wetsvoorstel dat door de NDP-fractieleider Amzad Abdoel bij DNA is ingediend om het schuldplafond van de overheid af te schaffen.

De NPS wijst erop dat de wet op de staatsschuld in 2002 tot stand is gekomen om bescherming te geven aan de Surinaamse munt. Dit bleek noodzakelijk na het financieel wanbeleid van de regering Wijdenbosch in de periode 1996 tot 2000.

Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is om het geldstelsel van Suriname te reorganiseren en onze munteenheid op te waarderen. Het kan volgens de NPS nimmer worden goedgekeurd dat de zittende regering en de coalitie er steeds werk van maken om wetten die bedoeld zijn om goed beleid te maken, ongedaan gemaakt worden.

Deze vorm van vrijwaring van personen doet ernstige inbreuk aan de integriteit van het geld en ons rechtssysteem. “Geld moet o.a. integer en betrouwbaar zijn.

BEKIJK OOK
Inheemse vrouwen Washabo verbouwen nu ook hooglandrijst

Erop wordt gewezen dat de primaire taak van de overheid is om ervoor te zorgen dat vanuit de begroting van de overheid en eventueel de uitvoering van die begroting, er geen druk ontstaat op de prijzen en de wisselkoers.

Indien de wet in DNA wordt goedgekeurd, wordt minder geloofwaardigheid gegeven aan de economie aangezien het Surinaams geld minder waard zal zijn. Dit is volgens de groene partij niet juist en niet goed voor ons imago als land. De regering heeft de verplichting om handelaren, winkeliers, kooplieden en alle burgers in bescherming te nemen.

Nu de regering besloten heeft daar geen prioriteit aan te geven, roept de NPS een ieder op om zijn stem te laten horen tegen de voorgenoemde wijziging van de Wet op de Staatsschuld.

De partij zal zich derhalve op geëigende wijze tegen deze voorgenomen initiatiefwet verzetten. “Wij moeten de integriteit van ons geld in bescherming nemen tegen enkelingen die misbruik maken van deze zaak,” meent de NPS.