fbpx

NPS-sympathisanten Nederland en België ondersteunen handelingen Rusland

GFC NIEUWS- De sympathisanten en ondersteuners van de Nationale Partij Suriname in Nederland en België, willen met deze verklaring haar ondersteuning betuigen voor de aanpak haar partijleider, Gregory Rusland, die met in acht neming van de partijstatuten en huishoudelijke reglement en in consultatie met partijstructuren uitvoering geeft aan het beleid van de partij.
De NPS staat aan de vooravond van deelname aan de regeercoalitie Santokhi – Brunswijk, en staat mede daarom de afgelopen dagen bijzonder in de belangstelling. NPS’ers, gewezen NPS’ers, mensen in Suriname alsook daarbuiten, spreken zich daarom nog meer uit over de route die de partij moet volgen, deze betrokkenheid wordt zeer toegejuicht.
Om ervoor te zorgen dat de juiste route wordt bewandeld en de juiste personen worden gekozen om publieke taken te kunnen uitvoeren zijn er processen in de Partij die ter facilitering hiervan worden gebruikt.
De partijleider heeft deze processen zowel intern als extern herhaaldelijk verwoord, waarbij hij vooral heeft opgeroepen tot strategisch denken, het zoeken naar de verbinding, tact en praktisch handelen. Enige processen worden in de beleving van sommigen, niet of niet volledig gevolgd. Dit kan aangekaart worden in de daarvoor geschikte bestuurlijke gremia.
De partijleider zal voortgaan, met het oog op het groter belang: duurzame ontwikkeling en vooruitgang voor Suriname, met het uitdragen van de missie en visie van de partij.
Met het oog op het voorgaande, roepen de sympathisanten Nederland + België leden en andere sympathisanten op om met vereende krachten achter de partijleiding te staan en te ondersteunen bij deze immense taak om samen met de andere coalitiepartners te werken aan een welvarend Suriname waar wij allen trots op moge zijn.
NPS’ ers en sympathisanten, laten wij elkaar de handen reiken en de gelederen sluiten, dat is nodig als georganiseerde en gedisciplineerde Partij, immers “eendracht maakt macht “. Voor de periode 2020-2025, zal in coalitieverband gewerkt worden aan het verheffen van ons land Suriname. Samen op naar een welvarend, stabiel, democratisch en vreedzaam Suriname, aldus sympathisanten NPS Nederland + België.

OOK INTERESSANT
Grote groep vaktechnische krachten afgeleverd door SAO