fbpx

NPS: Stabiele fundament Suriname moet wederkeren

GFC NIEUWS- Het stabiel fundament waarop Suriname op 25 november 1975 stond, moet terugkeren.

Dit fundament kenmerkte zich door onder andere een nationaal inkomen van USD 1 miljard, geldhoeveelheid die 100% gedekt was en vrijwel geen staatsschuld, zegt de Nationale Partij Suriname (NPS).

“Het wegvallen van dit fundament is de belangrijkste oorzaak waarom het land sukkelt in haar groei en ontwikkeling. De oorzaak hiervan is het feit dat de basis waarop Suriname haar welvaart had opgebouwd tot 1980 door wanbeleid compleet teniet is gedaan. Deze verschijnselen zijn nu nog merkbaar onder het huidige regiem.”

De NPS herinnert bij de herdenking van 44 jaar zelfstandigheid oftewel Srefidensi dat de stijgende lijn in de ontwikkeling van het land steeds weer door regeringen met hetzelfde signatuur als de huidige regering, werd kapotgeslagen.

Toen in de periode 1980 Suriname met de loop van het geweer werd geregeerd, deden koersstijgingen hun intrede. Het Surinaams economisch fundament werd tot de periode 1987 serieus aangetast.

De circa USD 500 miljoen aan deviezen op de Centrale Bank die de regering onder leiding van premier Henck Arron had aangehouden, werd door het militair regiem opgemaakt en er was geen sprake van productieverhoging.

“Ook deze situatie zien wij heden,” stelt de NPS. Wat ook wordt opgemerkt, is dat over de periode 1975 tot 1980, de staatsschuld ongeveer SF 100 miljoen, 5%-8%, van het nationaal inkomen bedroeg.

Over de periode 1980 tot 1987, de militaire periode, steeg de staatsschuld naar een astronomisch bedrag van Sf 2.1 miljard oftewel 110% van het nationaal inkomen.

Ook deze trend zien wij anno 2019 zich voltrekken, waarbij leningen tegen woekerrentes worden aangegaan, haalt de partij aan.

Suriname heeft nu een schuld van meer dan SRD 20 miljard, die door het werkende deel van de bevolking betaalt zal moeten worden. Dit terwijl tijdens de Nieuw Front-regering de schuld tot eind 2010, ongeveer SRD 3 mjliard bedroeg.

Wanneer gekeken wordt naar de Nieuw Front-regeringen die er waren van 1987 tot 1990, van 1991 tot 1995 en van 2000 tot 2010 is te zien dat zij steeds weer hebben geworsteld met het probleem van torenhoge staatsschulden die door exponenten van de militaire machthebbers zijn gemaakt, herinnert de partij.

BEKIJK OOK
PCS draait weer normaal, actie opgeheven

Desondanks werden in deze perioden door de Nieuw Front-regeringen belangrijke stappen gezet op weg naar herstel van de democratie, rechtstaat en economie.

Deze stappen zijn volgens de NPS door politieke avonturiers op systematische wijze teniet gedaan middels vormen van omkoperij, misleidingen, corruptie, willekeur en aantasting van de rechtstaat. “Zij hebben de Surinaamse samenleving zwaar beschadigd.”

Ook nu staat de NPS voor de uitdaging om bij het verwerven van regeermacht het bloeden van de natie te stoppen. Samen zal gewerkt moeten worden aan herstel van de economie, van de sociaal- maatschappelijke orde en de rechtstaat.

Daarnaast zal met verhoogde inzet het nodige gedaan moeten worden om het buitenlandse imago van ons land een boost te geven. Dit is van belang om het huidige stigma van drugsland weg te nemen.

Ook zullen de inkomsten en uitgaven van de Staat over de periode 2010 tot 2019 worden vastgesteld om zo een overzicht te krijgen van eventuele gepleegde malversaties met gelden van het volk.

De schuldigen zullen civielrechtelijk en strafrechtelijk aangesproken moeten worden.

De NPS stelt dat over deze regeringsperiode, die een aftreksel is van het militair regiem, politiek mismanagement evident is. Hiermee moet afgerekend worden.

“Er is veel werk te doen om te komen tot herstel. De komende verkiezingen van 25 mei 2020 zijn cruciaal voor hoe de verdere ontwikkeling van Suriname eruit zal zien.

“Het gaat er aan de ene kant om het kiezen voor herstel op alle fronten en aan de andere kant, bij voortzetting van het huidige beleid, om het kiezen voor het verder afglijden van ons geliefd land Suriname.

Laten wij daarom met zijn allen doorzetten en de juiste keuze maken op weg naar de verkiezingen op 25 mei 2020.”