NPS: situatie Rosebel met tact en wijsheid benaderen

GFC NIEUWS-Na de perikelen bij Rosebel/IAmGold te hebben waargenomen, pleit de Nationale Partij Suriname (NPS) voor een aanpak waarbij er sprake is van tact en wijsheid.

Alhoewel de partij nog in het duister tast over de oorzaak van deze situatie, geldt voor haar primair dat wij de toekomst en leven van de mensen die in het binnenland wonen en zij die er werken, veilig moeten stellen zonder gebruikmaking van geweld.

Communicatie op dit stuk is van eminent belang en een dringende noodzaak. De NPS betreurt het ten zeerste dat zaken zijn geëscaleerd waarbij machines van het goudbedrijf zijn vernield en een dodelijke slachtoffer is gevallen.

De partij gaat ervan uit dat niemand, dus ook niet onze landgenoten in het binnenland, mag achterblijven in de vooruitgang van het land. Tegelijkertijd wijst zij op wet en regelgeving die zijn vastgelegd en waar eenieder zich aan dient te houden.

Wanneer nu duidelijk zichtbaar is dat er sprake is van onvrede en onrust vanuit een groep mensen in het Brokopondo-gebied is het van belang dat naar hen geluisterd wordt zodat er eerst rust en orde kan worden bereikt.

De leiding van de NPS heeft reeds instructies gegeven aan haar structuren om zich ter plekke te oriënteren om een communicatiestructuur met de verhitte gouddelvers op te zetten.

Vanuit dat punt kan gewerkt worden naar ontwikkeling met andere partijen waarbij harmonie, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid samen zullen moeten gaan.

De partij condoleert de nabestaanden van het slachtoffer en kijkt uit naar een spoedige oplossing van de situatie.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...

Related Posts