fbpx
NPS roept vaders op plaats in te nemen

“Papa, neem jouw plaats in.” Zo luidt de roep vanuit de Nationale Partij Suriname (NPS) in verband met Vaderdag op zondag 19 juni.

Vaderdag, een dag uitgeroepen om vaders te eren. De literatuur leert dat Vaderdag in 1909 in de Amerikaanse staat Washington is geïntroduceerd door Sonora Smart Dodd. Zij wilde haar vader eren. Hij was weduwnaar geworden nadat zijn vrouw in het kraambed gestorven was bij de geboorte van hun zesde kind. Ze wilde de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen.

In 1926 werd er naar aanleiding van een oproep van de Amerikaanse president Calvin Coolidge een nationaal Vaderdagcomité gevormd in New York City. Het duurde evenwel nog tot 1966 voor er een presidentiële verklaring werd ondertekend waarin de derde zondag van juni uitgeroepen werd tot nationale Vaderdag.

Vaders worden erkend voor het feit dat zij er zijn voor hun gezin en een bijdrage leveren aan een stabiele sociaal-maatschappelijke omgeving. De vraag die hierbij gesteld moet worden is: “Wie is een papa?” In elk geval is een vader niet slechts een man die een kind heeft verwekt en vervolgens niet zichtbaar is.

De serieuze rol van de vader begint reeds ruim van tevoren. De man die voornemens is om vader te worden, zal zich ervan vergewissen dat die zijn kind onder alle omstandigheden zal bijstaan tijdens de groei en bij de opvoeding.
Het is nu eenmaal een gegeven dat er wereldwijd sprake is van gebroken gezinnen, waarbij bij het gros de vader afwezig is. Bij deze situaties mag het kind nimmer slachtoffer worden van verwaarlozing. Helaas zijn er genoeg verhalen bekend van vaders die vanwege die omstandigheden niet of in zeer beperkte mate omkijken naar hun biologische of aangenomen kinderen.

Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de stabiele groei van het kind; bij het ene kind zijn de negatieve effecten duidelijker waarneembaar dan bij het andere. Gezien de belangrijkheid van het zichtbaar zijn van de vader, doet de NPS een dringend beroep op alle vaders om hun plaats in te nemen en kinderen de welverdiende aandacht te geven die hen toekomt.

Aan de andere kant geeft de NPS alle mannen die zich als vaders gedragen en die zich goed van hun taak kwijten, een stevige schouderklop. De partij roept hen tegelijkertijd op om hun vrienden die “push” te geven om het ook goed te doen als vader. Samen moet er gewerkt worden aan een stabiele omgeving, voorbeeldige vaderfiguren met als uiteindelijk doel een samenleving die is samengesteld uit evenwichtige burgers.

Artikel 9 van het Internationaal Kinderrechtenverdrag zegt dat het kind recht heeft om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zij of haar belang is. Voorts wordt in Artikel 18 onder andere aangegeven dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

Over de levensstandaard zegt een passage uit Artikel 27 dat ieder kind recht heeft op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de levensomstandigheden van het kind.

Mannen of die nou in huis zijn of niet, vluchten voor jouw verantwoordelijkheid is geen optie, vindt de NPS. Het siert een vader om te kunnen manoeuvreren tussen zijn vaderlijke plichten en de rechten van het kind op liefde, aandacht en bescherming.

Een bekende gezegde stelt dat “Hij die opvoedt, en niet hij die verwekt, is de vader.” Een andere pakkende spreuk luidt: “Vader worden is een gunst, vader zijn, is een grote kunst.” Met deze teksten wordt de plicht van de vader helder aangegeven en door de NPS bevestigd.

Wij wensen alle vaders een gezegende en bezinningsvolle Vaderdag toe.

Nationale Partij Suriname
Namens deze
Voorzitter
Dr. Gregory Rusland

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…