fbpx

NPS: poging gerechtsgebouw te vernietigen zeer ernstige daad van terrorisme

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nationale Partij Suriname (NPS) spreekt in de meest krachtige bewoordingen haar afschuw uit over de aanslag die in het weekend van 14 januari op het kantongerechtsgebouw heeft plaatsgevonden.

Op grond van de verkregen informatie en na de videobeelden in beschouwing te hebben genomen komt de partij tot de conclusie dat deze poging om het gerechtsgebouw te vernietigen als een zeer ernstige daad van terrorisme gekwalificeerd moet worden.

Het door de regering afgekondigd diepgaand onderzoek wordt mede daarom volledig ondersteund en de partij acht het passend om alle instituten van ons land, in het bijzonder de veiligheidsdiensten en de justitiële autoriteiten, maar ook elke burger op te roepen om alert te blijven en onze rechtsstaat met al wat in ons vermogen ligt te beschermen en te verdedigen.

Het moet de gemeenschap duidelijk zijn dat deze misdadige handeling tot doel had de rechterlijke macht te intimideren en daardoor de rechtsgang in ons land zullen frustreren. Vrijheid, veiligheid, democratie en rechtstaat behoren tot de meest elementaire bouwstenen voor de ontwikkeling van een samenleving.

Met deze uitgangspunten hoog in het vaandel en met de Frambo in de hand is de NPS vastbesloten een voorhoederol te blijven spelen in de verdere uitbouw van de democratie en de rechtstaat in de Republiek Suriname. Dat er geen gewonden of doden gevallen zijn, is voor de partij een opluchting, maar dat vermindert geenszins de ernst van deze criminele daad.

BEKIJK OOK
Woning volledig in de as gelegd, geen gewonden

Ernstige bedreigingen van – en aanslagen – op de rechtstaat van ons land stammen niet uit het verre verleden. Een eens tamelijk vredige samenleving is in de periode van de militaire dictatuur vaker opgeschrikt door geweldhandelingen, waarbij niet geschuwd is om voorname entiteiten die een symbool van de rechtsstaat hielpen vormen, om zeep te helpen.

In dat tijdsbestek heerste een ongekende angstcultuur die de kwaliteit van het leven in ons land ernstig aantastte en de economie enorm ontwricht heeft. Verval of terugval naar die situatie moeten wij met alle ons ten dienste staande middelen voorkomen.

De partij wacht de resultaten van het onderzoek af maar dringt er wel bij de justitiële autoriteiten op aan dat er voortvarend en slagvaardig wordt opgetreden. De NPS blijft paraat en vertrouwt erop dat de verantwoordelijken geïdentificeerd, vervolgd en berecht zullen worden.

Voor de rust en de ontwikkeling van Suriname is het van het allergrootste belang dat deze subversieve elementen op zeer korte termijn door de justitie ter verantwoording geroepen worden, zegt de Adviesraad van de NPS.