NPS Paramaribo wil zichtbaarheid vergroten

De NPS-afdeling Paramaribo heeft het tot haar missie gemaakt om de zichtbaarheid van de partij te vergroten. Daarom heeft zij dinsdagavond een bijeenkomst gehad met buurtbewoners van Balona en omgeving.

Afdelingsvoorzitter Ivanildo Plein zegt dat het beleid erop gericht om de NPS in alle hoeken en gaten zichtbaar te laten zijn in Paramaribo. “We zijn al geruime tijd bezig meet the people acties te ondernemen.” Tijdens die activiteit hebben bewoners van Balona gevraagd om een ontmoeting met de partijvoorzitter Gregory Rusland te hebben.

Rusland heeft individuele gesprekken gevoerd met de buurtbewoners over problemen, de aanpak in de komende periode en vervolgtrajecten. Specifiek is de werkloosheid onder bouwvakkers genoemd.

Rusland constateert dat Surinamers steeds moeilijker het hoofd boven water kunnen houden. Daarbij gaf hij aan dat de partij bij aanwezigheid in het machtscentrum de traditie heeft om problemen in het veld aan te pakken. De NPS-voorzitter heeft voor een gecoördineerde aanpak van zaken afspraken gemaakt voor het opzetten van een onderafdeling.