fbpx

NPS: “Ontwikkeling samenleving door visie, daadkracht en opofferingsgezindheid”

GFC NIEUWS- De groene partij zal het volk met dienend leiderschap brengen naar hogere hoogten.

De samenleving zal verder ontwikkeld worden met visie, daadkracht en opofferingsgezindheid, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland.

Hij sprak zondag bij de kranslegging bij het standbeeld van Jopi Pengel ter gelegenheid van het 73-jarig bestaan van de partij.

“De partij had onder andere als speerpunten ‘begaan zijn met het lot van mensen die het moeilijk hadden, het voor de mensen opnemen en ervoor zorgen dat elke Surinamer het goed had. Het belang van onderwijs werd toen al serieus genomen en nog steeds is dit een groot aandachtspunt voor de groene partij”, haalde Rusland aan.

Hij beloofde dat bij het verwerven van regeermacht de NPS ervoor zal zorgen dat het onderwijs weer die plaats krijgt dat het verdient.

Rusland: “Toen was de zelfstandigheid van Suriname ook heel belangrijk. Er zijn diverse ontwikkelingen geweest binnen de partij, verschillende leiders hebben de partij geleid. Gerard van der Schroeff, was een van de oprichters en de eerste voorzitter van de NPS.

BEKIJK OOK
Btw zal geen kostprijsverhogend, maar wel inflatoir effect hebben

“Johan Adolf Pengel, die jaren terug lid was van de partij, heeft zijn stempel gedrukt binnen de groene partij. Hij ondersteunde mensen die het moeilijk hadden en hij was betrokken bij de vakbond. De oud NPS’er sprak vaak over integratie, assimilatie en brede-basis-politiek.

“Pengel nam de NPS over en heeft een belangrijke rol vervuld tussen 1954 en 1967. In 1963 werd hij minister president van Suriname. De oprichting van de universiteit is een van de in het oog springende initiatieven van Pengel.”

“Als de NPS vanaf 25 mei de leiding van het land mag overnemen, is een van de zaken waaraan er extra aandacht besteed zal worden de sociale woningbouw. Verder zullen mensen die het moeilijk hebben empowered worden en er zal gewerkt worden aan een waardevast salaris,” belooft Rusland.

Hij benadrukte dat de NPS niet tegen leningen is. “Maar men kan niet lenen om de verkiezingen, propaganda en alles wat daarmee samenhangt te bekostigen. ‘NPS de en NPS e kon baka’.”