NPS: nieuwe kansen voor het Surinaams volk

De Nationale Partij Suriname (NPS) is verheugd met de boodschap van hoop die het Paasfeest ons geeft.

Tegelijkertijd presenteert de partij zich als de organisatie die hoop biedt te midden van wanhoop die is ontstaan vanwege de slechte financieel-economische situatie van Suriname. Een situatie die impact heeft op onze leefomstandigheden waarbij burgers niet durven dromen en sommigen een gebroken leven leiden.

Pasen is een Christelijke periode waarbij de opstanding van de zoon van God, Jezus Christus, wordt herdacht. Deze verrijzenis is een teken dat er leven is na de dood. Nadat Jezus de zonden van de mensen wegnam, is er voor hen een periode aangebroken van nieuwe kansen; een nieuw leven.

De roep om nieuw leven anno 2019 is goed te horen. Het gaat dan om een waardig leven, gevrijwaard van sociaal-economische druk en vrij van weinig tot geen perspectieven voor de toekomst. Het nieuwe leven zou zich moeten kenmerken in mogelijkheden van elk individu om zich te kunnen ontplooien. Er moet sprake zijn van groei in zowel maatschappelijk als in financieel opzicht.

De NPS roept eenieder op om de hoop niet op te geven en om samen het pad van herstel te kiezen. Het is nu niet het einde, want de NPS staat paraat om het land en zijn volk nieuwe mogelijkheden en perspectief te geven. Samen in geloof dat er redding is na de dood, wil de groene partij u voorgaan om ons te redden van ondergang.

Wij wensen u vrolijke Paasdagen toe.

NPS-voorzitter Gregory Rusland