fbpx

NPS: land onafhankelijk, samenleving zwaar beschadigd

Een getergd en zwaar beschadigd en verdeeld volk in een onafhankelijk land. Zo omschrijft de Nationale Partij Suriname (NPS) de huidige situatie van onze Republiek.

De schade is niet alleen economisch, maar vooral sociaal op het gebied van normen en waarden. Deze situatie is volgens de groene partij niet het uitgangspunt geweest van de onafhankelijkheid die in 1975 tot stand is gekomen onder leiding van premier Henck Arron. Het zou er om moeten gaan dat de ontwikkelingskansen van het land samen benut worden middels vastberaden, deskundig en eerlijk bestuur.

Ter herinnering wijst de NPS er op dat de resultaten van het beleid sinds de Srefidensi goed waren. Het nationale inkomen steeg van 1 miljard harde Surinaamse gulden in 1975 naar 1,7 miljard in 1980. Het verhogen van het nationale inkomen heeft zowel voordelen voor het land als voor het volk, omdat dit bij goed bestuur resulteert in een hoger inkomen voor elke burger.

De NPS geeft aan dat het land eerst moet verdienen en pas daarna kan uitgeven. Echter doet zich anno 2018 een situatie voor, waarbij de regering meer uitgeeft dan er inkomsten zijn. Het begrotingstekort stijgt sinds het kabinet Bouterse is aangetreden in 2010 en precies daar is de ellende van het Surinaamse volk begonnen. De regering is niet in staat gebleken om prudent beleid uit te voeren en kiest voor de heilloze weg van de minste weerstand: de wereld rondreizen op zoek naar leningen.

BEKIJK OOK
Dharm Mungra: Surinaamse minister van Volksgezondheid verkondigt grote onzin

Deze situatie duurt voort ondanks het leningenplafont en de steeds groeiende schuldenlast van dit regiem wordt door het volk van Suriname gedragen middels hogere en meer nieuwe vormen van belastingen. Om de burgers zoet te houden worden onevenredige loonsverhogingen gegeven.

Volgens de NPS worden harde werkers voor de gek gehouden, want zij ontvangen veel minder verhogingen dan de mate van ontwaarding. De kosten voor basis goederen en diensten worden steeds ondraaglijker. De verarming van het volk is een feit en de Surinaamse normen en waarden, die eens geprezen werden, kelderen met de dag. De NPS vindt dat de basis waarop Suriname zijn welvaart had opgebouwd compleet teniet is gedaan door dit wanbeleid van deze regering.

In het kader van Srefidensi en de gedachte van een vrij land waar welvaart en welzijn voor een ieder moeten zijn weggelegd, moet volgens de partij de verdere ineenstorting van ons land worden gestopt. Met hard werken, goed bestuur en nieuwe competente regeringsleiders zal er gezamenlijk een nieuw moment van evolutie met het oog op FRI-Sranan tegemoet worden gegaan. Een periode waarin er sprake is van een waarachtig vrij, zelfstandig Suriname in al zijn facetten.

De NPS wenst alle Surinamers een bezinningsvolle herdenking van 43 jaar onafhankelijkheid toe.(GFC)