fbpx

NPS: Laat je leiden door het licht

GFC NIEUWS- In haar Divali-boodschap roept de Nationale Partij Suriname (NPS) een ieder op om zich te laten leiden door het licht.
Immers, staat dit religieus feest voor de overwinning van het licht over de duisternis, het goede over het kwade en de waarheid over onwaarheid. De NPS beseft dat elkeen momenten kan hebben waarop het slechte de overhand dreigt te nemen.
In sommige gevallen spoort dat negatieve aan tot het ondernemen van acties die pijnlijke gevolgen kunnen hebben voor de persoon zelf, maar zeker ook anderen.
Het is volgens de partij belangrijk dat het Divalifeest door alle Surinamers in bezinning wordt gevierd. De hamvraag daarbij is hoe het licht te kunnen vinden voor en in onszelf om vanuit dat punt te kunnen werken aan een beter mens.
Een aantal godsdienstige feestdagen zoals Divali herinneren eraan dat het licht nimmer overschaduwd mag worden door de duisternis. Deze momenten zorgen ervoor dat mensen die in het donker dreigden te verdwalen, kunnen terugkeren op het juiste pad.
Ook Suriname heeft de afgelopen jaren genoeg te lijden gehad van valse voorstellingen die ons zowel financieel als maatschappelijk zwaar hebben getroffen. Voor velen een uitzichtloze situatie, waarbij nu vanuit het regeerbeleid wordt gewerkt aan gerichte oplossingen.
De NPS staat wederom voor de uitdaging om mede inhoud te geven aan het beleid dat verlichting op alle ontwikkelingsgebieden moet helpen brengen voor het volk. De partij gaat geen enkele strijd voor verbetering uit de weg en zal haar toorts, de frambo die nog altijd fier als teken van licht in het donker staat, dragen naar een betere toekomst.
Vult u zich met dit licht, deze energie en dit teken van hoop en positiviteit zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan een beter Suriname. Wij wensen u een Subh Divali.
NPS-voorzitter Gregory Rusland

BEKIJK OOK
Nier Stichting Suriname reageert op recente transplantaties in AZP