NPS krijgt ondersteuning van Frambo Nederland

Frambo Nederland heeft de vorige week weer een zeer constructieve bijeenkomst gehad.

Op de bijeenkomst zijn actiepunten en initiatieven besproken die verder zullen worden uitgewerkt. Partijvoorzitter Gregory Rusland ging via live verbinding in op vragen van de aanwezigen.

Rusland: “de inspanningen van Frambo Nederland en de betrokkenheid zeer te waarderen en staat open voor een intensief contact”.

Frambo Nederland is een initiatief van sympathisanten in Nederland, die de visie en missie van de moederpartij, Nationale Partij Suriname, onderschrijven en willen ondersteunen. Hierbij wil zij zoveel Surinamers in Nederland betrekken die zich verbonden voelen met het thuisland en NPS een warm hart toedragen.

De betrokkenheid kan zowel in materieel als geestelijk opzicht zijn zoals meedenken over het evalueren en aanscherpen van de huidige partij doelstellingen, het samenstellen van verkiezingsprogramma, het invulling geven aan de uitvoering daarvan en het ondersteunen van de actuele politiek van de NPS.

Overige berichten