fbpx

Politieke partijen hebben kerstboodschap voor gemeenschap

Diverse Surinaamse politieke partijen hebben in het kader van de kerstviering een boodschap voor de gemeenschap.

Kerst is een tijd van vreugde, gevuld met de liefde voor familie, vrienden, kennissen en anderen. Een traditie waarbij heel veel liefde aan elkaar wordt gegeven ongeacht etnische afkomst en religie. Dat is wat ons als mens bindt, meldt de NPS.

Duizenden christenen herdenken de geboorte van Jezus en de boodschap van redding die daarmee gepaard gaat. Er is blijdschap en een heleboel plezier.

De Nationale Partij Suriname (NPS) wil ook deze periode aangrijpen om vooral degenen voor wie het jaar minder prettig is verlopen, veel kracht en sterkte toewensen. De partij heeft dit jaar als thema: Kijk en volg het licht.

De redding en de aanwezigheid van de Heilige Geest bereikt anno 2018 helaas niet een ieder. Dit vanwege de positie waarin burgers als gevolg van het slechte regeerbeleid zijn terechtgekomen.

De NPS heeft ook gedurende dit haast afgelopen jaar zowel in als buiten het parlement strijd geleverd voor een beter Suriname. Waar nodig zijn protesten die datzelfde doel nastreefden, ondersteund. Het uitgangspunt van deze strijd was steeds om het land en volk te redden van ondergang.

In het besef dat ons land en de samenleving over veel energie en veerkracht beschikken, roept de partij een ieder op om te kijken in de richting waar het licht schijnt.

De Frambo van de NPS is het symbolische teken dat verlicht en er staat om bij te lichten. Het is een teken om mensen te stimuleren hoop te hebben en groot te dromen. De partij is er om het volk dat in duisternis is terechtgekomen te brengen naar een toekomst waar er zuiverheid is.

Aan allen die vanwege omstandigheden het verlichtte pad hebben verlaten en in duisternis ronddolen, vragen wij te wandelen in de richting waar het pad helder is, waar er sprake is van transparantie, welvaart en welzijn voor alle burgers. Samen zijn wij in staat bergen te verzetten. Laten wij vasthouden aan de waarden van deze kersttijd, aldus de NPS.

De VHP zegt in een persbericht dat wij soms een ster nodig hebben om ons de weg te wijzen.

De geboorte van Jezus Christus wordt weer over de hele wereld herdacht. Voor velen is het een tijd van gezellig samen zijn, van kerstbrood en kerstdiners, van kerstbomen en versiering, liefst met een heleboel feestverlichting. Het zijn positieve activiteiten die ons in een goede en prettige sfeer brengen. Maar laten wij niet vergeten wat het Kerstfeest betekent. Met kerst herdenken de Christenen de geboorte van Jezus Christus.

De wijzen uit het Oosten

In de Bijbel staat een mooi verhaal dat een aantal wijze mannen (de magi) in een ander land (waarschijnlijk Iran of Irak) een bijzondere ster zagen schijnen rond de geboorte van Christus.

Zij wisten niet precies wat het betekende, want die ster kenden ze niet, maar na lange discussies raakten ze er van overtuigd dat er een bijzonder persoon geboren was of zou worden. Ze dachten aan een koning. Zij besloten om op zoek te gaan naar die koning en volgden de ster die de weg wees. Die ster leidde hen inderdaad op de goede weg en ze belanden in het land dat nu Israël heet.

Ze gingen naar de belangrijkste stad in dat gebied, Jeruzalem, waar koning Herodes, het gezag namens het Romeinse Rijk voerde. Ze dachten dat de nieuwe koning in het paleis geboren zou worden, maar Herodes wist van niets. Hij raadpleegde zijn adviseurs en joodse priesters en die vertelden dat volgens de oude schriften de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Dat was ongeveer 10 km van Jeruzalem.

Deze wetenschappers vonden inderdaad een bijzondere baby in Jeruzalem en gaven Christus dure cadeau’s nl. wierook, goud en parfum (mirre). Herodes had de wijzen gevraagd om terug te komen en te rapporteren wanneer ze de Christus gevonden hadden, want hij wilde hem “ook hulde gaan bewijzen”. Hij sprak mooi, maar had boze plannen in zijn hart. In een droom werden de wijzen gewaarschuwd om niet terug te gaan naar Herodes.

De ster van Bethlehem

Het bijzondere in het verhaal van de wijzen uit het Oosten is dat zij een ster volgden en op hun bestemming aankwamen. Nog steeds zien wij aan de top van veel kerstbomen een grote ster, die te maken heeft met dit verhaal. Die ster bracht licht in de duisternis, maar was ook een oriëntatiepunt naar Christus die kwam met een boodschap van redding, hoop en liefde. Soms hebben wij een ster nodig om ons de weg te wijzen, want dan is het te donker om ons heen geworden of zijn wij de weg kwijtgeraakt.

OOK INTERESSANT
Ruben del Prado brengt muzikale ode aan Renate Wouden

Het lijkt er op alsof Suriname de weg ook kwijt is geraakt, want het beleid heeft meer duisternis van corruptie en criminaliteit gebracht en het volk opgezadeld met grote schulden. Steeds meer mensen raken in armoede en hebben geen uitzicht op een normaal leven, terwijl de machthebbers in hun paleizen en buitenhuizen met gestolen geld zich te buiten gaan aan luxe.

Wij hebben ander beleid nodig dat weer hoop geeft zoals de ster van Bethlehem in deze dagen een teken van hoop en redding was, meldt de VHP.

Volgens de politie partij PRO is naastenliefde, omzien naar elkaar en elke vorm van leven.

De kerstdagen zijn volgens PRO de momenten van harmonieus samen zijn, welke mede te gebruiken zijn voor reflectie en vooruitkijken. PRO kijkt vooruit en plant daarom vooruit. Dit afgelopen jaar is de PRO geworden tot een hechte sociale familie waar heel Suriname welkom is.

Ons hart gaat uit naar degenen die in deze tijd kleine wonderen voor hun naasten verrichten met ontoereikend budget, waarbij we ons terdege realiseren hoeveel inzet en dankbaarheid wij juist aan die groep verschuldigd zijn.

Ouderinitiatieven die broodjes verdelen op school aan hongerige kinderen, of leerkrachten die altijd een extra pakje beschuit in hun tas hebben om een hongerig kind te voorzien die suf op school komt zonder ontbijt. Ooms en tantes die zich ontfermen over ouderloze neefjes en nichtjes. De moeder die haar gehandicapte volwassen kind zelf thuis verzorgt en daarbij alle hulpmiddelen of ondersteuning ontbeert.

De belangrijkste les die wij geleerd hebben door degene wiens geboorte wij gedenken: Naastenliefde, niet simpelweg naastentolerantie of naastenbegrip, maar naastenliefde.

2018 jaar D.C na de geboorte van Christus is deze boodschap nog steeds actueel, het heeft de tand des tijds glansrijk doorstaan want voor de komst van Christus waren er vele volkeren, die de leefwijze van respect en naastenliefde als moreel kompas hadden.

Naastenliefde betreft ook liefde geven niet alleen aan de mens, maar aan al wat leeft. En dit toevertrouwde leven in de vorm van flora en fauna moeten wij ook bewaken zodat deze door het gedrag van anderen niet wordt vernietigd, zoals de vernietiging van ons Amazone regenwoud dat voorziet in 40% zuurstof van de wereld en een apotheek bevat van medicijnen die de wereld kan genezen. Deze missie hebben wij allen gehad bij de geboorte als mensen. Christus is voor ons het voorbeeld van dit leven dat aan ons is gegeven en waar wij zorgvuldig mee moeten omgaan.

Deze boodschap van naastenliefde vertaalt zich niet in een met t.w.k ontvangen salarisverhoging, een voedselpakket of bermfeestje. Dat zijn tijdelijke geneugten.

Naastenliefde bevat de ingrediënten van duurzaamheid zoals de vele legendarische iconen ons als rolmodellen hebben voortgeleefd, Anton de Kom, Maarten Luther King, Barron, Bonni, Jolicoeur, Mandela….

De boodschap die zij brachten was duurzaam, volledig en had positieve, verstrekkende en ingrijpende gevolgen voor alle generaties na hen. Dat is het kenmerk van echte naastenliefde.

De PRO wil iedere Surinamer aanmoedigen de wet van naastenliefde aan te nemen en deze met autoriteit en gezag uit te dragen. Want wat goed is voor u, is ook goed voor uw naaste, goed voor ons samen en uiteindelijk goed voor onze natie.

De ‘wet” van de naastenliefde is geen wet die via het DNA moet worden “goedgekeurd”, maar een wet die uzelf in uw hart mag dragen zodat wij samen die kleine lichtjes kunnen laten schijnen in de duisternis. Die kleine initiatieven van verdraagzaamheid, tolerantie en hulpvaardigheid.

Laten we samen het leven dragelijker maken voor hen die het zwaar hebben. Laten we extra loyaliteit tonen door Surinaamse producenten te waarderen en lokale producten te verkiezen boven import. Laten we zorgvuldig en duurzaam omgaan met onze omgeving en de wijze waarop wij ons afval verwerken.

Het was geen makkelijk jaar, waarbij wij de uitdagingen van 2018 in verzwaarde vorm meenemen naar 2019 en wellicht nog meer uitdagingen voor ogen hebben.

Laten we doorzetten en de moed niet opgeven. Suriname is van ons allemaal. Onze liefde voor Suriname draagt ons. God zij met ons Suriname, Hij verheft ons heerlijk land, aldus PRO