NPS keti-koti boodschap: All lifes matter

slavernij 1

INGEZONDEN– Bij de vrijverklaring van slaven op 1 juli 1863 is ongetwijfeld veel strijd, angst, pijn en verdriet aan voorafgegaan.

De beleving van de echte vrijheid van lichaam en geest is echter een andere situatie waar velen tot nog toe over praten en uitputtend discussies over voeren.

Zwarte gemeenschappen leveren anno 2021 nog steeds heftig strijd voor gelijke rechten. Dit getuige onder andere de felle ‘Black lifes matter’ demonstraties die in verschillende delen van de wereld worden gevoerd.

“Black lifes, do matter”, zegt de Nationale Partij Suriname (NPS) in haar keti-koti boodschap. Tegelijkertijd stelt de partij ferm dat ‘All lifes matter’. De tijd van racisme en discriminatie moet achterwege gelaten worden.

Evenals toen staan we nu voor de uitdaging om bevrijding, vrijheid en acceptatie van onszelf en anderen een fundamentele plaats te geven. Regeringen hebben de belangrijke taak om eraan te werken dat de wereld getransformeerd wordt tot een waardevolle plek waar wonen en leven voor een ieder aangenaam is.

OOK INTERESSANT
Diepe ontevredenheid president Santokhi over huidige aanpak veiligheid en criminaliteit in het land

In Suriname zal in dit kader veel meer aandacht gegeven moeten worden aan de culturele vorming van de samenleving. Onze pluriforme samenleving biedt geen ruimte aan één bepaalde etnische groep om zich verheven te voelen boven anderen.

De geschiedenis van ons slavernijverleden leert dat wanneer zulks gebeurt mensen strijd zullen leveren om het proces van gelijkwaardigheid in te zetten. De eenheidsgedachte, solidariteit en betrokkenheid moet in elk regeringsbeleid steeds de boventoon voeren.

Wij zullen daarom 1 juli moeten aangrijpen als een dag van bezinning. Daarbij moet worden nagaan wat de mogelijkheden zijn om te komen tot persoonlijke overwinning. Er mag geen sprake zijn van manipulatie en/of onderdrukking door derden.

Toekomstperspectieven moeten voor elkeen aanwezig zijn. Het is 158 jaar geleden dat de ketenen verbroken zijn. Het doel dat vanwege die achtergrond voortdurend moet worden nagestreefd, is om een vuist te maken en zo te werken aan een beter Suriname. De NPS wenst u een bezinningsvolle 1 juli toe.

OOK INTERESSANT
Amerika begint met tests op anabole steroïden onder SEALs en speciale troepen

Gregory Rusland
NPS-voorzitter