fbpx
NPS: Kansarmen verdienen altijd een nieuwe kans!

Met dit thema voert de Nationale Partij Suriname (NPS) sinds haar bestaan een sociaal-maatschappelijk beleid uit, waarbij vermindering dan wel uitroeiing van armoede het focuspunt is. Vandaag is het de Internationale Dag van uitroeiing van armoede.

Het thema dit jaar is “Building a sustainable future: Coming together to end poverty and discrimination.” Helaas moet worden opgemerkt dat  dat de groei van onze economie de burgers van ons land nog weinig ontwikkeling heeft gebracht. De inkomensverdeling is nog heel scheef wanneer blijkt dat ruim 70% van de bevolking nog onder de armoedegrens zit. Vele loontrekkers zijn al na de eerste week van de maand nadat zij hun loon hebben ontvangen platzak. Kortom ondanks alle beloften van de huidige regering, is werken voor vele burgers eigenlijk meer een straf geworden, omdat men niet rondkomt met het inkomen en daarnaast aan allerlei kenmerken van stress onderhevig is.

Een goede financieel-economische ontwikkeling creëert moge­lijkheden voor een gedegen sociaal-maatschappelijke ontwik­keling. In dit kader is de NPS bekend om haar decennia lange sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Vandaar dat de NPS veel aandacht zal blijven schenken aan herallocatie van publieke investeringen; dit met grote prioriteit voor gezondheidszorg, veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs en huisvesting.

De NPS benadrukt dat sociale zekerheid nimmer mag betekenen dat burgers in een aanhoudende afhankelijkheidspositie t.o.v. de overheid komen te staan. Burgers hebben de plicht om een ade­quate bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land en dat geeft ze het recht om een redelijk inkomen te genieten waardoor ze in staat zijn een waardig bestaan te leiden.

Zoals in elke maatschappij zijn er ook burgers die niet in staat zijn om voldoende middelen te genereren om in hun eigen levenson­derhoud te voorzien. Deze burgers vallen binnen de zorgsfeer van de overheid. De overheid heeft de plicht om deze burgers zodanig te begeleiden dat ze de kans krijgen om zelfstandig in hun eigen levensbehoeften te voorzien.

Vanuit deze achtergrond wordt het sociaal beleid van de NPS gevoerd. Het sociaal beleid dient nauw aan te sluiten bij het werkgelegenheidsbeleid en daarmee dus ook op het beleid m.b.t. ondernemerschap en economische ontwikkeling.

Met betrekking tot de sociale zekerheid, zal de NPS zich blijven inzetten voor het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving, middels:

-bevordering van participatie van alle delen van de bevolking in scholing, gendergelijkheid, gezondheid, sociaal zekerheidstel­sel, AOV, huisvesting, waardevaste salarissen en pensioenen;

-vergroting van de zelfredzaamheid, en weerbaarheid van de bevolking.

-invoering van conditionele sociale voorzieningen; (Dit zijn sociale uitkeringen die zijn gekoppeld aan de mate waarin de persoon zich inzet voor duurzame armoedebestrij­ding.)

-verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen;

-voorkoming van nieuwe stedelijke armoede;

-instelling van een Algemeen Pensioenfonds met waardevaste pensioenuitkeringen.

De NPS is er stellig van overtuigd dat het gezin de basis vormt van elke samenleving. De NPS — stimuleert de vorming van gezonde en stabiele gezinnen waar:

– ouders de primaire verantwoordelijkheid nemen voor de op­voeding van hun kinderen;

-er sprake is van adequate huisvesting;

-kinderen de gelegenheid krijgen om zich te ontplooien tot kritische, verantwoordelijke en geschoolde burgers;

-gezinsleden respect hebben voor elkaar en voor hun mede­mens.

Dit is het ideaalbeeld van elk gezin dat een optimale bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een land: de kiem voor welzijn van duurzame aard voor elke natie. Met dit ideaalbeeld voor ogen, zal de NPS haar beleid uitvoeren, ook al zal het nu zijn buiten de regering. Aangezien niet alle gezinnen kunnen voldoen aan dit ideaalbeeld zal de overheid, samen met het maatschapelijk middenveld, steun moeten bieden.

De volgende beleidpunten zijn voor de NPS van belang:

-verbeteren van het sociaal zekerheidsstelsel zodat deze duur­zaam en betaalbaar blijft;

-bevorderen van professionele gezinsbegeleiding;

-bevorderen van het schoolbezoek door leerplichtigen middels o.a. financiele ondersteuning waar nodig;

-garanderen van voldoende en professionele kinderopvang (creches e.d.);

-opvoeren van de voorzieningen gericht op het directe welzijn van het kind.

 

De Nationale Partij Suriname

Dr. Gregory Rusland, Voorzitter

Meer nieuws

Ambulanceboot overgedragen aan MMC Apoera

GFC NIEUWS- De officiële overhandiging van de ambulanc boot aan de MMC Apoera vond woensdag plaats. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Dief na een jaar gepakt door leden DNV

GFC NIEUWS- Diefstalverdachte Stephano J. alias Koelie boi is door leden van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) aangehouden. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met…

Biza-minister hoort problemen BVB’s Wanica aan

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft woensdag vijf Bureau’s voor Burgerzaken (BVB) bezocht. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem…

Historicus Eugène Gessel heengegaan

GFC NIEUWS- De bekende historicus en politiek analist, Eugène Gessel, meer bekend als ‘Oom Sjenie’ heeft woensdagmiddag het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Dikke mensen…

Vrouw verliest leven bij verkeersongeval

GFC NIEUWS- Bij een verkeersongeval woensdagmiddag op de Oost-Westverbinding is een vrouw om het leven gekomen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Minister Sewdien installeert RvC SAIL

GFC NIEUWS- Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft deze week de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de Suriname American Industries (SAIL)…

Politie Meerzorg houdt inbrekers aan

GFC NIEUWS- De politie van Meerzorg heeft op 12 oktober de 21-jarige Kevin J. en Mitchel K. (26) aangehouden voor poging tot diefstal. Dikke mensen…

Covid-trainingsprogramma voor schoonmaaksters MinOWC

GFC NIEUWS-Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheid Organisatie (PAHO) een trainingsprogramma gestart voor schoonmaaksters in verband…

Brunswijk wilt naleving vonnis Greenheart

GFC NIEUWS- Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gedupeerde medewerkers van Greenheart Group verzekerd dat het vonnis tegen het bedrijf wordt uitgevoerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste…

Herstart Covid-19 Quick Response Team Commewijne

GFC NIEUWS- Commewijne beschikt nu officieel over een Covid-19 QRT (Quick Response Team). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Lelydorp heeft EBS betaaldienst erbij

GFC NIEUWS- De Energiebedrijven Suriname (EBS) werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening en brengt deze steeds dichter bij haar klanten. Dikke mensen slanken…

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…