fbpx

NPS-jongeren willen nader onderzoek uitlekken SO Havo

Op vrijdag 25 mei werd vaag via de media vernomen dat er wederom schoolonderzoek werk (SO) op het Havo is uitgelekt. Het enige wat duidelijk naar voren is gekomen, is dat de politie deze zaak heeft onderzocht en de student die hierbij betrokken was, is afgeschreven.

Doordat in het politierapport geen details zijn genoemd, tasten de studenten nog steeds in het duister. Ook de leiding van het ministerie doet geen nadere uitlatingen en denkt dat hiermee de kous is afgedaan. Studenten die de dupe zijn geworden van dit onethisch handelen, moesten het schoolonderzoek noodgedwongen opnieuw maken zonder dat er enige details daartoe werden gegeven. “Hoe lang kan en zal onze samenleving dit gedrag van corrupte mensen accepteren zonder dat deze hun verdiende straf krijgen”, schrijven de NPS-jongeren.

Nader onderzoek in deze kwestie door burgers uit de samenleving, heeft uitgewezen dat het SO-werk van het vak Economie is uitgelekt. De studenten werden door hun klassenvoogd erop geattendeerd dat zij zich moesten voorbereiden om een nieuw opgesteld werk te maken, dat uiteindelijk op 1 juni plaatsvond.

Het enige dat de studenten te weten zijn gekomen, is dat vermoedelijk het werk voor een bedrag van US$ 4.000,00 is verkocht aan een studente van het Havo, bij wie ook het correctiemodel is aangetroffen. De studenten vragen zich af wanneer er een eind zal komen aan de corrupte handelingen van deze individuen en wanneer men uiteindelijk zal overgaan tot bestraffen van deze asocialen. “Want het is elk jaar weer raak dat op een of andere manier schoolwerk is uitlekt”.

Enkele benadeelde studenten besloten op donderdag 31 mei naar het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur te gaan. Zij voelden zich in de steek gelaten en wilden niet langer passief blijven, dus was de minister van Onderwijs nog hun enige strohalm. Zij wisten dat deze minister zich voor het belang van het kind zou inzetten, iets dat zij expliciet had aangegeven bij haar intrede.

BEKIJK OOK
NH installeert commissie ter bescherming van Surinaams belang bij Iamgold

Bij het binnenkomen van het ministerie werd de groep studenten direct door de minister ontvangen. Dit maakte hen heel blij en enthousiast, “maar hoe groot was de teleurstelling toen bleek dat de minister totaal geen belangstelling had om de problemen aan te horen, laat staan een oplossing aan te dragen. De ware aard van de minister was voor hun duidelijk geworden”.

Ze wilden over de kwestie met de minister praten en haar vragen om wat meer ruimte te geven om zich voor te bereiden op het maken van een nieuw SO, omdat er ook nooit overleg met hen is geweest over het vaststellen van een datum en ook nog dit alles buiten hun schuld om. Bedoelde groep studenten is op een minder elegante wijze meegedeeld dat een discussie hierover niet mogelijk was en verder leek het alsof ze het gewoon voor zoete koek moesten aannemen.

“Na deze ontgoocheling bleef er voor de benadeelde studenten niets over dan zich erbij neer te leggen hen et schoolonderzoek de volgende dag opnieuw te maken. Voor hun is het echter duidelijk geworden dat je in Suriname van vandaag, nergens met je problemen hoeft te gaan omdat mensen die je een hand moeten toereiken, er zitten voor hun eigen belang”, schrijven de NPS-jongeren verder.

“Als eerder vermeld, is de student die betrokken is bij het corruptieschandaal afgeschreven. Maar wat gebeurt er met degene die het werk heeft doen uitlekken? Die gaat volgens de studenten ongestoord verder met de corrupte handelingen! Maar eens zal dit corruptieschandaal nader worden onderzocht en de daders gegarandeerd worden gestraft. In elk geval blijven de NPS-jongeren en overige structuren zich inzetten voor alle studenten in Suriname”.(GFC)