NPS installeert twee onderafdelingen te Latour

Sergio Lagadeau en Chenelva Mijnals zijn op 13 april bij acclamatie gekozen tot voorzitters van respectievelijk de onderafdeling Kwasiba en No Span.

Lagadeau is herkozen, terwijl Mijnals voor de eerste keer de uitdaging aangaat. De verkiezingen vonden te Latour plaats onder toezicht van een geïnstalleerde verkiezingscommissie onder leiding van Vernon Kersout.

Mijnals hield haar maiden toespraak kort en krachtig. “Mi wan tyar’ en waka in’ Latour. Ik wil mij sterk maken zodat wij samen met u een verandering kunnen brengen.”

De jonge voorzitter hoopt te kunnen rekenen op ondersteuning van het bestuur van afdeling Paramaribo en het hoofdbestuur van de NPS bij het mobiliseren en motiveren van de kiezers in Latour. “Wij moeten uiteindelijk de overwinning behalen”, eindigde zij haar speech.

De herkozen Kwasiba-voorzitter zei dat de NPS ready is om Latour over te nemen. “Un ready fu bos’ en”, klok het strijdvaardig. Lagadeau zei dat zijn onderafdeling het contact met Latour zal onderhouden. “Wij moeten het groene evangelie overbrengen, want als wij ressort Latour niet winnen, winnen wij de verkiezing niet.”

Afdelingsvoorzitter van Paramaribo, Ivanildo Plein, wees de gekozen besturen erop dat zij de ambassadeurs, het gezicht, oren, neus en mond zijn van de NPS in Latour. “Let op wat de tegenstander doet om stemmen te winnen.”

Hij waarschuwde ook dat het werk van een onderafdeling niet vanachter een bureau plaatsvindt. “Wij zijn als NPS vroeg begonnen met de huis-aan-huisbezoeken en registratie. Wij zijn nu bezig mensen te mobiliseren en te motiveren. De zetels zijn te halen, maar het is hard werken geblazen. Een ding is echter belangrijk, sondro bondru un no bereik furu”, drukte Plein de onderafdelingsvoorzitters op het hart.

Patricia Etnel, die namens het hoofdbestuur het woord richtte tot de aanwezigen, zei dat nu het belangrijke werk begint. “De harde strijd is nu pas begonnen.” Zij hield de bestuursleden ook een spiegel voor. “Latour winnen is niet makkelijk. In het verleden was NPS sterk in Latour, maar de afgelopen jaren zijn wij steeds achteruitgegaan. Maar wij zien dat na negen jaren Bouterse geen enkele belofte is nagekomen.”

Etnel zei dat de huidige regering geen gezinsbeleid heeft, met als gevolg geen opvang voor kinderen. Verder laat de huidige regering grote schulden achter “sa o hat un’ saka!”

Etnel: “Onze toekomst is niet duidelijk. Daarom wordt het tijd om weer voor de NPS te kiezen. Wij hebben 70 jaar voor ontwikkeling gezorgd en zullen in 2020 wederom ervoor zorgen dat yu saka span baka.”