fbpx

NPS: Indiaas erfgoed belangrijke bron van inspiratie

Het Indiaas erfgoed is een belangrijke bron van inspiratie voor elke Surinamer. Bij de herdenking van 145 jaar Hindostanen in Suriname kan met gepaste trots worden gesteld dat de aanwezigheid van deze bevolkingsgroep in Suriname mede heeft bijgedragen tot de economische ontwikkeling van het land, laat de NPS optekenen.

De komst van een groep Hindostaanse immigranten in 1873 heeft een nieuw tijdperk in de geschiedenis van ons land gemarkeerd. Een tijdperk waarin de culturele diversiteit haar intrede heeft gedaan alsook de integratie van deze groep burgers. Vertrokken uit India met ongeveer 400 personen aan boord van het zeilschip Lalla Rookh, telt Suriname nu ruim 180.000 Hindostanen die een wezenlijke bijdrage leveren aan het actief vorm geven van onze natie.

Wanneer in ons volkslied steeds de passage “Hoe wij hier ook samenkwamen”, wordt bezongen, wordt steeds weer in herinnering gebracht hoe Surinamers vanuit verschillende delen van deze wereld hier samen zijn gekomen. Het doel vandaag is gemeenschappelijk, namelijk werken aan de ontwikkeling van ons land en volk, haalt de partij verder aan.

“De Nationale Partij Suriname heeft tegen deze achtergrond bij haar oprichting in 1946 zich steeds gericht op de heterogene samenstelling van onze bevolking. Toen al werd duidelijk dat de NPS geen confessionele noch etnische partij was en dat er plaats is voor alle religiën en etnische groepen. Het gaat om een partij waarin elke Surinamer de gelegenheid krijgt een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van ons land”.

BEKIJK OOK
"Ondernemen in visserijsector een uitdaging"

Samen met de nazaten uit India beschikt ons land heden over een dosis etnisch-culturele rijkdom die vorm geeft aan onze natie. Om onze harmonieuze samenleving te versterken, moet volgens de NPS de verbroederingsgedachte verder worden uitgebouwd. Hindostanen in Suriname delen evenals andere etnische groepen een bewogen geschiedenis van het land. Die is één waarbij er sprake is van aantasting van onder andere de democratie, rechtstaat, mensenrechten en sociaaleconomische ontwikkeling.

Er moet verandering komen in de ontwikkelingsrichting van ons land, waarbij wij moeten gaan van een huidige Suriname met een instabiel financieel-economische en sociaal-maatschappelijke groei naar een situatie van welvaart en welzijn voor allen. Het is aan ons allen om deze veranderingen actief na te streven. Met deze gedachte als uitgangspunt feliciteert de NPS alle Srananmans met 145 jaar herdenking Hindostaanse immigratie.