fbpx
NPS: Herallocatie publieke investeringen van belang

De NPS zal na het verwerven van regeermacht veel aandacht blijven schenken aan herallocatie van publieke investeringen; dit met grote prioriteit voor gezondheidszorg, veiligheid, veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs en huisvesting, sociale zekerheid, onderwijs en huisvesting.

De NPS benadrukt dat sociale zekerheid nimmer mag betekenen dat burgers in een aanhoudende afhankelijkheidspositie ten opzichte van de overheid komen te staan.

Burgers hebben de plicht om een adequate bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land en dat geeft ze het recht om een redelijk inkomen te genieten waardoor ze in staat zijn een waardig bestaan te leiden.

Zoals in elke maatschappij zijn er ook burgers die niet in staat zijn om voldoende middelen te genereren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Deze burgers vallen binnen de zorgsfeer van de overheid.

De overheid heeft de plicht om deze burgers zodanig te begeleiden dat ze de kans krijgen om zelfstandig in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Vanuit deze achtergrond wordt het sociaal beleid van de NPS gevoerd.

Het sociaal beleid dient nauw aan te sluiten bij het werkgelegenheidsbeleid en daarmee dus ook op het beleid m.b.t. ondernemerschap en economische ontwikkeling.

Kansarmen verdienen altijd een nieuwe kans

In onderstaande hoofdstukken wordt de visie van de NPS over het te voeren sociaal maatschappelijk beleid weergegeven.

A. Sociale zekerheid

Met betrekking tot de sociale zekerheid, zal de NPS zich blijven inzetten voor het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving, middels:

• bevordering van participatie van alle delen van de bevolking in scholing, gendergelijkheid, gezondheid, sociaal zekerheidstelsel, AOV, huisvesting, waardevaste salarissen en pensioenen;

• vergroting van de zelfredzaamheid, en weerbaarheid van de bevolking.

• invoering van conditionele sociale voorzieningen; (Dit zijn sociale uitkeringen die zijn gekoppeld aan de mate waarin de persoon zich inzet voor duurzame armoedebestrijding.)

• verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen;

• voorkoming van nieuwe stedelijke armoede;

• instelling van een Algemeen Pensioenfonds met waardevaste pensioenuitkeringen.

B. Gezin

De NPS is er stellig van overtuigd dat het gezin de basis vormt van elke samenleving. De NPS stimuleert de vorming van gezonde en stabiele gezinnen waar:

• ouders de primaire verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van hun kinderen;

• er sprake is van adequate huisvesting;

• kinderen de gelegenheid krijgen om zich te ontplooien tot kritische, verantwoordelijke en geschoolde burgers;

• gezinsleden respect hebben voor elkaar en voor hun medemens.

Dit is het ideaalbeeld van elk gezin dat een optimale bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een land: de kiem voor welzijn van duurzame aard voor elke natie. Met dit ideaalbeeld voor ogen, zal de NPS haar beleid uitvoeren.

Aangezien niet alle gezinnen kunnen voldoen aan dit ideaalbeeld zal de overheid, samen met het maatschappelijk middenveld, steun moeten bieden.

De volgende beleidspunten zullen uitgevoerd worden:

• verbeteren van het sociaal zekerheidsstelsel zodat deze duurzaam en betaalbaar blijft;

• bevorderen van professionele gezinsbegeleiding;

• bevorderen van het schoolbezoek door leerplichtigen middels o.a. financiële ondersteuning waar nodig;

• garanderen van voldoende en professionele kinderopvang (crèches e.d.);

• opvoeren van de voorzieningen gericht op het directe welzijn van het kind.


Wordt vervolgd

Meer nieuws

NDP antwoordt regering

GFC NIEUWS- Tijdens een online massameeting woensdagavond gingen diverse NDP-toppers in op uitspraken van de regering over de staatsschuld en de Covid-19-situatie in het land….

Minister Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Prahlad Sewdien heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Toelating Adhin tot DNA

GFC NIEUWS- Ashwin Adhin wordt donderdag toegelaten tot het parlement. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Ingezonden| Politieke erfenis en wanbeleid

GFC NIEUWS- De laatste dagen is er behoorlijke ophef ontstaan over zelfverrijking van de afgetreden machthebbers. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Virtuele Nationale Kunstbeurs 2020

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Stichting Nationale Kunstbeurs is momenteel druk bezig nieuwe methodes te ontwikkelen om het jaarlijks evenement toch doorgang te kunnen…

676 actieve Covid-19-gevallen

GFC NIEUWS- Suriname telt nu 676 actieve Covid-19-gevallen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto >>>

Hoteleigenaar opgepakt voor mensensmokkel

GFC NIEUWS- Een hoteleigenaar in Nickerie is aangehouden voor mensensmokkel. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

RvM geeft goedkeuring om raden te wijzigen

GFC NIEUWS- De Raad van Ministers (RvM) heeft in de afgelopen drie raadsvergaderingen waarin zij bijeen is gekomen, toestemming gegeven aan de regering om diverse…

Medisch-directeur SZF ook op non-actief

GFC NIEUWS- Medisch-directeur Humphrey Hasrat van het Staatsziekenfonds (SZF) is maandag op non-actief gesteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Gedetineerden PID probeerden brand te stichten

GFC NIEUWS- Gedetineerden bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) hebben maandag geprobeerd om brand te stichten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk…

Schuldenlast Suriname ruim US$ 3 miljard

GFC NIEUWS- De totale binnenlandse en buitenlandse schulden zijn ongeveer US$ 3 miljard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

10% solidariteitsheffing ingaande 1 september

GFC NIEUWS- Ingaande 1 september 2020 zal een 10% solidariteitsheffing wordt geïntroduceerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Betalen met cheques niet meer mogelijk

GFC NIEUWS- Ingaande 1 augustus is het betalen met cheques bij de banken niet meer mogelijk. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

89 nieuwe Covid-19-gevallen bijgekomen

GFC NIEUWS- 89 nieuwe Covid-19-gevallen zijn de afgelopen 48 uur bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…