fbpx
NPS: Geen wettelijk bewijs voor gevaar staatsveiligheid

De structuren van de NPS zijn op woensdagavond in spoedvergadering bijeen geweest. Op die vergadering heeft de voorzitter, Gregory Rusland, voor zover mogelijk, de ontstane situatie met betrekking tot het door de regering geconstateerd constitutioneel vraagstuk, waarbij de staatsveiligheid in het geding zou zijn, besproken. De directe aanleiding voor de vergadering was de door de president aangevraagde en gehouden comité-generaal in DNA.

De NPS heeft in een eerdere verklaring aangegeven op basis van de beschikbare informatie niet te kunnen concluderen dat er sprake is van een constitutionele crisis zoals door de regering was aangegeven. Tot op heden is op geen enkele wettelijke wijze aangetoond op grond waarvan de regering meent dat de staatsveiligheid in gevaar is. De NPS verwerpt inmenging in de vervolging hetgeen zonder meer beschouwd wordt als misbruik van bevoegdheid en macht.

De NPS wijst erop dat zij onder alle omstandigheden wet en recht voor een ieder in onze Republiek voorstaat en dat de spelregels binnen de trias politica gerespecteerd dienen te worden. Zij vindt het in strijd met elk rechtsbeginsel dat verdachten van mensenrechtenschendingen, op basis van artikel 148 van de Grondwet van de Republiek Suriname en internationale verdragen waar Suriname partij van is, niet worden berecht.

De NPS staat onverkort achter het standpunt dat de rechterlijke macht de ruimte moet hebben haar verantwoordelijkheden in te vullen zonder inmenging van andere machten. Verder wenst zij aan te geven dat de rechterlijke macht zonder vrees of intimidatie besluiten moet kunnen nemen die binnen de uitoefening van haar taken en op basis van haar constitutionele bevoegdheden zijn omschreven.

NPS: “Immers, alleen dan kan de democratie en de rechtsstaat zegevieren, welke uitgangspunten een waarborg zijn voor stabiliteit, welvaart, welzijn, rust, veiligheid en vertrouwen voor de samenleving. Deze principes draagt de NPS hoog in haar vaandel. Zij roept de samenleving op alert te blijven en haar bijdrage te blijven leveren ter waarborging en versterking van onze rechtstaat”. (GFC)

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…