NPS: Fitch is een technisch en onafhankelijk instituut

GFC NIEUWS- NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat de huidige regering niet kan aangeven dat het ratingsbureau Fitch de oppositie in de kaart speelt met de downgrading van Suriname van B- naar CCC.
Fitch is een technisch en onafhankelijk instituut, welke op basis van feitelijkheden een beoordeling pleegt over de financieel economische positie van landen.
In Suriname heeft zeker de NPS tal van keren haar bezorgdheid zowel binnen als buiten het parlement uitgesproken over het slecht beleid van de huidige NDP-regering, omdat dat onder andere consequenties heeft voor de kredietwaardigheid van ons land in de wereld. Men heeft dit altijd proberen af te doen alsof de NPS en andere partijen verkeerde informatie aan het volk verschaffen en dat het heus niet zo erg is.
Nu wordt volgens Rusland de zorg van onder meer de NPS bevestigd door een internationaal bureau “en wij dienen andermaal onze grote zorg over het beleid van de NDP-regering uit te spreken.”
Bevestigd wordt dat de huidige regering ons land heeft gebracht naar een zeer slechte financiële positie door heel veel leningen aan te gaan om het populistisch beleid van vooral de jaren 2012, 2013 en 2014 te financieren.
Men heeft in die dagen extra inkomsten van ons land opgemaakt aan projecten zoals de naschoolse opvang, Carifesta, vele financiële verliezen bij de uitvoering van hun beleid, corruptie en showprojecten en heeft daarna in de periode na 2016 vele leningen genomen die de populistische drang van deze NDP regering moesten ondersteunen.
Voor het aangaan van deze leningen heeft men de bescherming die was ingebouwd door de regeringen onder leiding van de NPS steeds verruimd met als gevolg dat wij nu in ernstige financiële problemen zijn beland. Het leningenplafond is van 60% van bbp naar boven 90% gebracht wat voor landen als Suriname een groot risico met zich meebrengt.
“Wij concluderen dat met de laatste beoordeling van Fitch andermaal gebleken is dat de huidige NDP regering niet in staat is ons land op een verantwoorde manier te leiden en dat het volk ervoor zal moeten zorgen dat het funeste beleid van de afgelopen bijna 10 jaren tot staan wordt gebracht en wij een keus moeten maken voor een betere toekomst, zoals het onder leiding van de NPS plaatsvond.”

Overige berichten