NPS en ABOP in spoedberaad na vertrek governor Gersie

De NPS en de ABOP zijn na het bekendmaken van het vertrek van de governor van de CBvS gisteravond om 23.00 uur in spoedvergadering bijeengekomen

De oppositionele partijen wijzen het af dat er een scenario is ingezet om de leiding van de moederbank weg te werken.

Na mededelingen vanuit verschillende autoriteiten binnen de regering was aangegeven dat de functie van Gersie niet in het geding was. Nu blijkt echter dat hij door de regering toch de wacht is aangezegd.

De NPS en ABOP wijzen op de ernst van de zaak aangezien deze onafhankelijke personen vanwege hun status gedurende zeker twee jaren gezorgd hebben voor de rust op het monetaire front, waarbij er sprake is van een wederom opgebouwde deviezen reserve van 5 maanden import dekking en een beginnende vorm van stabiliteit op het prijzenfront.

De partijen wijzen erop dat het meest recente IMF rapport duidelijk melding maakt van een desastreus financieel beleid dat van het ministerie van Financiën uitgaat. Het ging om een onrealistisch begrotingstekort, de uitholling van de Belastingdienst, de ongekende vlucht van buitenlandse schulden en het gebrek aan transparantie. Dat zijn allemaal bronnen van de huidige financieel-economische crisis waarin Suriname nu verkeert.

Met de laatste actie waarschuwen de partijen in de oppositie de gemeenschap om zich voor te bereiden op wat zich op het economisch vlak kan ontwikkelen. Gewezen wordt op het mogelijk weer opengooien van de geldkraan om consumptieve uitgaven te kunnen financieren en de desastreuze gevolgen daarvan. Partijen zullen spoedig in overleg treden met overige politieke organisaties en functionele groepen.

De ABOP en NPS zijn gebelgd dat het vertrouwen in het economisch beleid steeds wordt aangetast middels enge partij politieke voorkeuren en handelingen vanuit de huidige regering. De partijen zijn alert en bereiden naast hearings andere strategische acties voor.

Overige berichten