NPS: door samenwerken en offers brengen een beter Suriname maken

GFC NIEUWSREDACTIE- Bij de herdenking van Eid Ul Adha 2021 gelden voor de Nationale Partij Suriname (NPS) drie begrippen: dankbaarheid, offers en sociaal bewogenheid.

Volgens de partij gaat het bij dit Islamitisch feest om belangrijke elementen die vanwege de heersende situatie zowel nationaal als internationaal extra benadrukt dienen te worden.

Dankbaarheid omdat vanuit het regeerbeleid een andere koers is ingezet, waarbij er perspectieven zijn voor herstel, ontwikkeling en groei van het land en volk, voert de partij aan, die deel uitmaakt van de huidige regering in Suriname.

Volgen de NPS zal een ieder in deze fase offers moeten brengen en daarbij de handen in elkaar moeten slaan om uit de crisis te geraken. De focus moet zijn dat wij alleen door samen te werken een beter Suriname kunnen maken.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Waarschuwing voor dodelijke bacteriën bij honden die overdraagbaar zijn op mensen

De NPS onderschrijft dat een aantal van die offers zwaar zijn en niet door een ieder gedragen kunnen worden. Het is daar dat Ied Ul Adha leert om meer dan ooit social bewogen te zijn.

Het offeren van vlees op deze dag is daarbij niet louter de slachting van koeien en schapen. Er gaat daaraan eerst gebed vooraf.

Moslims geloven dat Allah de profeet Ibrahim de opdracht had gegeven om zijn zoon Ishmael te offeren, maar op het laatste moment werd Ismael vervangen en werd een schaap geofferd.

Ied Ul Adha is de herdenking van deze dag; symboliek van geloof in de Almachtige. Het vlees wordt onder hulpbehoevenden verdeeld.

De NPS wijst hierbij op de boodschap van samen leven en de hand uit te reiken naar minderbedeelden onder ons.

De partij wenst alle Surinamers, maar in het bijzonder de moslims een gezegende Ied Ul Adha toe.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten