NPS-discussie: Hoe beschermen en verdienen we aan het milieu?

milieu

GFC NIEUWSREDACTIE- Koolstofkredieten zijn een handig middel om het milieu wereldwijd te beschermen, maar hoe beschermd Suriname als bosrijkste land ter wereld haar milieu, terwijl er tegelijkertijd een verdien model hieruit moet worden gecreëerd?

Kan Suriname gebruikmaken van de internationale inkomsten uit carbonkredieten?

Wat is het uiteindelijk doel van het beschikbaar stellen van carbonkredieten?

Kunnen de mijnbouw- en bosbouwsector bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van Suriname en hoe?

Kunnen carbonkredieten ervoor zorgen dat het milieu duurzaam wordt beschermd? Bestaat er een relatie tussen het verstrekken van carbonkredieten en de volksgezondheid in mijngebieden?

Dit is slechts een selecte greep uit tal van vragen die de samenleving tegenwoordig bezighouden.

De Nationale Partij Suriname (NPS) zal daarom een openbare discussieavond organiseren op vrijdag 1 september om 19:00 uur in het partijcentrum te Grundyari.

Koolstofkredieten, ook wel koolstofcompensaties genoemd, zijn vergunningen waarmee de bezitter een bepaalde hoeveelheid kooldioxide of andere broeikasgassen mag uitstoten.

Eén credit staat de uitstoot toe van één ton kooldioxide of het equivalent in andere broeikasgassen.

OOK INTERESSANT
Man aangehouden nadat hij zijn huis in brand stak tijdens ruzie met partner

Het koolstofkrediet is de helft van een zogenaamd cap-and-trade-programma. Bedrijven die vervuilen, krijgen kredieten waarmee ze tot een bepaalde limiet kunnen blijven vervuilen, echter worden die limieten periodiek verlaagd.

De bezitter kan eventueel onnodige kredieten verkopen aan een ander bedrijf dat die nodig heeft.

Particuliere bedrijven worden hierdoor sterk gestimuleerd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Ten eerste moeten ze geld uitgeven aan extra kredieten als hun uitstoot de limiet overschrijdt. Ten tweede kunnen ze geld verdienen door hun uitstoot te verminderen en hun overtollige emissierechten te verkopen.

Voorstanders van het koolstofkredietsysteem zeggen dat het leidt tot meetbare, verifieerbare emissiereducties van gecertificeerde klimaatactieprojecten, en dat deze projecten de uitstoot van broeikasgassen (BKG) verminderen, verwijderen of vermijden.

De inleider van de discussieavond is Silvano Tjon Ahin (voormalige minister van Milieu) en de overige panelleden zijn John Goedschalk (Climate Change Advisory Consultant) en Monique Pool (directeur Green Heritage Fund Suriname).

Het is volgens de NPS noodzakelijk dat deskundigen in samenspraak met de samenleving brainstormen, hoe ons milieu en de volksgezondheid duurzaam te beschermen, terwijl ernaar internationale verdien modellen wordt gekeken om onze mondiale status als bosrijkste land te behouden.

OOK INTERESSANT
Verkeersongeval met vermoedelijke dronken bestuurders laat negen personen zwaargewond achter