NPS betreurt onsportieve handelingen NDP

GFC NIEUWS- De NPS betreurt ten zeerste de onsportieve en onmaatschappelijke handelingen van de NDP.
Volgens de NPS is er voor de zoveelste keer propagandamateriaal, met name vlaggen, van de partij door leden van de NDP vernield.
“Het ergste van alles is dat er niet geschroomd wordt om filmpjes te maken, waarop te zien is dat personen worden aangezet tot toneelopvoering en doen alsof er tegen hun wil vlaggen op hun adressen zijn geplaatst.”
NPS: “ in een geciviliseerde samenleving als deze staat voor de NPS moraal en ethiek hoog in het vaandel. Daarmee bedoeld de partij aan te geven dat er te alle tijden rekening gehouden wordt met het vorming- en opvoedingsaspect onder elkaar, omdat we een voorbeeld moeten zijn voor onze jongeren.”
“We hoeven dan nu niet te gaan smijten met allerlei beschuldigingen en toestanden, van wat individuen binnen de partij hebben uitgespookt, want dat is steevast de cultuur geworden wanneer er terechtwijzingen worden gedaan. Belangrijk is dat we nooit en te nimmer gaan doen alsof daarmee waarden en normen niet meer binnen de partij hoeven te bestaan. De NPS is van oordeel dat opvoeding essentieel is.”
“Wat zich nu voordoet binnen de samenleving is heel triest te noemen. Onlangs is er weer een filmpje vertoont waarbij duidelijk te zien is dat een dame onder druk van een NDP- propagandist, hortend en stotend antwoordt geeft over de vlag die bij haar thuis is geplaatst.”
“Er wordt verder er voor niet geschroomd om onwaarheden te verkondigen, dat de vlag geplaatst is met de belofte dat de NPS zal voorzien in werk- en woongelegenheid. Deze uitspraak is zeer verwerpelijk omdat de NPS zich niet leent voor dit soort vormen van politiek. Trouwens bij elke campagne wordt ook aan de mensen voorgehouden dat ze zich niet afhankelijk moeten maken van politieke partijen maar moeten gaan voor duurzame ontwikkeling die ze instaat stelt zelfstandig te leven en hun handen niet moeten openhouden voor wat dan ook. De NPS is faliekant tegen een beleid waar mensen monddood worden gemaakt.”
“De NPS plaatst niet alla dol vlagen. De vlag symboliseert ook het vertrouwen dat de mensen stellen in de partij en dat er verandering in de samenleving noodzakelijk is. Uiteindelijk realiseren we ons terdege dat het niet de vlaggen zijn die zullen gaan stemmen, maar de mensen zelf.”
“Het moet er niet in gaan resulteren, dat men straks slaags met elkaar raakt om vlaggen. Het bewustzijn van ons propagandamateriaal is zeer duidelijk, echter willen we het vreedzaam en respectvol houden. De NPS wenst daarom niet langer geteisterd te worden door personen uit het NDP-kamp.”
“De zogenaamde “toneelopvoeringen” vragen we terstond te stoppen omdat er van elke plek die is aangedaan fotomateriaal is waarbij duidelijk te zien is dat de bewoners erbij staan bij het plaatsen van de vlaggen. Als iemand de vlag niet bij zich thuis wil hebben, is het geen probleem. De NPS heeft er begrip voor. Dus NDP’ers aan u dit dringend doch beleefd verzoek om wederzijds respect voor elkaar te hebben,” besluit de partij in een verklaring.

Overige berichten