fbpx

NPS bespreekt actuele situatie Suriname in Nederland

GFC NIEUWS-De delegatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) bracht zondag een bezoek aan de Bijlmer (Amsterdam Zuidoost).

Voor aanvang van de spreekbeurten werden enige ogenblikken stilte gehouden voor de onlangs overleden oud-voetbalinternational van Surinaamse origine Humphrey Mijnals. Ook werden anderen die ons zijn voorgegaan meegenomen in de gedachten.

In Jongerencentrum I AM JONG werden Gregory Rusland en Patricia Etnel opgewacht door enthousiaste Surinamers. Feestelijk werd de bijeenkomst ingezet door een optreden van de welbekende Marlène Waal. Haar nummers deden het zeer goed bij het publiek.

De in NPS-kringen bekende Jason Watkin hield een korte motivatiespeech met als thema “Tijd voor verandering”.

Hij adviseerde de partij om meer gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen om met name de jongeren beter te bereiken met de goede boodschap van de NPS.

Rusland ging gedocumenteerd in op de slechte financiële situatie in het land. Hij wees hierbij de leencultuur van de huidige regering af. “Wanneer je een beleid voert moet dat verantwoord zijn en moet daar geld voor zijn. Als je het geld nodig hebt dan moet je het verdienen. Maar alles van deze regering is geld leneN,” aldus Rusland.

Hij waarschuwde dat er goed gecommuniceerd moet worden met de actoren die een rol spelen in het besluitvormingsproces. Als voorbeeld gaf hij de actoren in de gezondheidszorg en het onderwijsveld.

De NPS-partijleider zei dat de huidige regering er alles aan zal doen om ook na 2020 in het machtscentrum te blijven. In dit verband besprak hij het kiessysteem.

BEKIJK OOK
Hoogbouwwoning door brand verwoest

De NPS heeft in 2016 aan de voorbereiding van eventuele wijzigingen niet mee willen werken omdat ze de intenties van de regering niet vertrouwde.

De NPS bleek achteraf gelijk te hebben want van alle bijdragen van politieke partijen had de coalitie uiteindelijk alleen oog voor het verbieden van pre electorale samenwerking.

Op vragen vanuit het publiek zei Rusland dat er een heroriëntatie op de buitenlandse relaties zal plaatsvinden als de NPS weer in het machtscentrum komt.

De NPS is voorstander van herstel van de zakelijke relaties met Nederland. Dit vooral op grond van de vele Surinamers die in Nederland wonen.

Ook zal de NPS zich inzetten voor een dubbele nationaliteit bij topsport. In het verleden is door de NPS reeds een dergelijk voorstel gedaan. De NPS zal dit opnieuw doen. Herstel van de relaties en de dubbele nationaliteit werden met applaus beantwoord.

Patricia Etnel ging in op het gezinsbeleid dat de NPS voorstaat. Speerpunten hierbij zijn gezin en scholing. Ze pleitte in dit verband voor een sterk gezin, sterke vrouwen en een sterke opvoeding. De NPS zal ook aandacht schenken aan betaalbare opvang voor kinderen.

De NPS-delegatie sloot de avond af met een bezoek aan het Kwaku festival.