fbpx
NPS Adviesraad: Arron heeft Suriname onafhankelijk gemaakt met duidelijke omschrijving grenzen

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) juicht elke bijdrage toe, die kan leiden tot een serieuze discussie over onze grenzen en zeker de grens met Guyana.

NPS is van mening dat onze grenzen duidelijk bepaald zijn en dat het gebied tussen de Boven Corantijn en de Coeroenirivier, het Acarai-gebied (in de volksmond bekend als het Tigri-gebied), onrechtmatig door Guyana bezet wordt. Dat dit gebied Suriname toebehoort is voor Suriname buiten kijf; immers geografisch en historisch is vastgelegd, dat het om Surinaams grondgebied gaat.

De mening van Jogi: “Hij (Arron) heeft Suriname als land onafhankelijk gemaakt, zonder dat hij wist waar de grenzen waren”, draagt helemaal niet positief bij aan de discussie zoals hierboven genoemd.

In deze tijd waarin Suriname haar zaak moet bepleiten, dienen alle Surinaamse neuzen in één richting te staan. De onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 was een gezamenlijk initiatief van Suriname en Nederland. Daadwerkelijk had de Nationale Partij Suriname als regeringspartij de voortrekkersrol in deze, maar de ondersteuning van de VHP en haar leider Jagernath Lachmon, was evenwel overduidelijk.

Bij de onafhankelijkheid van Suriname was het de Premier van Suriname, Henk A.E. Arron, die het verzoek heeft gedaan aan de regering van Nederland, om het grondgebied van Suriname zo duidelijk mogelijk te omschrijven, wat ook is gebeurd. Zie schrijven van premier J. Den Uyl van 25 november 1975, waarin de westgrens duidelijk is omschreven als de “linkeroever van de Corantijn, van oorsprong tot monding” en verder de linkeroever vanaf de oorsprong van de Boven-Corantijn en de Corantijnrivier tot het punt waar de oeverlijn overgaat in de kustlijn.

De uitspraak van Jogi raakt daarom kant nog wal. Zijn verwijten zijn niet alleen onterecht maar ook niet bruikbaar. Bovendien gooit hij, aan de vooravond van de viering van 45 jaar onafhankelijkheid van onze republiek, nodeloos olie op het vuur. Overigens rijst de vraag welk doel hij wil bereiken of welk belang hij daarbij dient.

“Dat Suriname na zoveel jaren nog steeds geen oplossing heeft voor het geschil over het Tigri gebied” is makkelijk te schuiven in de schoenen van anderen. Jogi is niet nu parlementariër. Het zou de heer Jogi sieren om elke keer wanneer de grenskwestie ter sprake komt, het Surinaams standpunt dat het gebied Surinaams grondgebied is, te onderschrijven. Ook nu daar een brug over de Corantijn rivier wordt besproken, zou het gepast zijn als Jogi niet alleen de actie van de president in deze toejuicht, maar ook de president en de regering er toe aanzet om de juridische status van het grensgebied tussen Suriname en Guyana goed te bewaken.

De NPS is een partij met een gerichte ontwikkelingsvisie die in haar historie duidelijk tot welvaart en welzijn voor ons volk geleid heeft. In dit licht zal zij haar “buurlanden beleid” erop richten goede relaties te onderhouden, echter met in acht neming van onze soevereiniteit en integriteit om welvaart en welzijn voor het Surinaams volk te bevorderen.

De NPS ziet elke positieve maar vooral zinvolle bijdrage in de oplossing van dit grensgeschil met Guyana tegemoet.
Trots op haar bijdrage roept zij daarom elke Surinamer op om op gepaste wijze onze onafhankelijkheid te herdenken.

Meer nieuws

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.