NOVA: “meer kwaliteit in hoger onderwijs nodig”

Het Nationaal Orgaan voor Acreditatie(NOVA) heeft de Nationale Dag voor Accreditatie gevierd met een symposium. Deze dag is in het leven geroepen omdat de wet NOVA op 22 mei 2007 is goedgekeurd in De Nationale Assemblee. Het thema van dit symposium was ‘Meer Kwaliteit in het Hoger Onderwijs’ en had als doel om meer bekendheid te geven aan het proces van accreditatie en de belangrijkheid hiervan.

Feurich Trevo Lyn, voorzitter van de Accreditatieraad, gaf aan dat het heel belangrijk is dat opleidingen worden geaccrediteerd, ook al zijn ze in Nederland of elders al geaccrediteerd. Dit is vaker het geval bij particuliere instellingen die een door Nederland geaccrediteerd programma aanbieden of samenwerken met een partner organisatie in Nederland.

Feurich merkt op dat hoewel deze programma’s hun diensten hebben bewezen in het buitenland het belangrijk is om na te gaan hoe zo een programma tot uitvoering komt in Suriname. Opleidingsprogramma’s moeten aangepast worden aan de Surinaamse situatie.

Verder maken deze organisaties ook gebruik van lokale Surinaamse docenten en worden de opleidingen aangeboden aan Surinaamse studenten, die beschermd moeten worden door de Raad. Het is dus belangrijk om te weten welke kwaliteit geleverd wordt.

Ook merkte Feurich op dat het begrip accreditatie nog niet genoeg bekendheid geniet binnen de opleidingsinstituten en bij de samenleving. Het begrip accreditatie wordt vaak verward met erkenning.

Onderwijsdeskundige Marie Levens gaf aan dat er heel veel voorwerk is gedaan om tot het accreditatiemechanisme NOVA in Suriname te komen. Zij heeft aan de wieg gestaan van NOVA en vooral in de Caribische – en Latijns- Amerikaanse regio haar bijdrage geleverd op het gebied van de kwaliteitszorg.

Levens benadrukte dat kwaliteitszorg een levensstijl, een onophoudelijk proces is. Onder kwaliteit verstaat zij ook de verantwoordelijkheid van de Hoger Onderwijs Instituten om meerdere studieroutes aan te bieden. Nova moet zich volgens haar voorbereiden op diverse vormen van kwaliteitscontrole.

Lilian Callender, directeur NOVA, gaf aan dat van de 38 instituten voor hoger onderwijs slechts 7 zijn geaccrediteerd. Hierbij dient ook vermeld te worden dat niet alle opleidingen die deze 7 instituten aanbieden geaccrediteerd zijn. “Er zijn dus 31 instituten voor hoger onderwijs die niet-geaccrediteerde opleidingen aanbieden aan de samenleving”.(GFC)