fbpx

Noodlanding Guyanees vliegtuig op airstrip rijstbedrijf Manglie

De leiding van de Luchtvaartdienst kreeg de melding van de afdeling Luchtverkeersleiding over een vliegtuig dat zich in het Surinaams luchtruim zou bevinden, waar geen radiocontact mee kon worden gemaakt. Deze melding kwam op 12 april in de ochtenduren binnen.

Blijkt dat het vliegtuig communicatiecapaciteit heeft verloren en een ander mankement had waardoor een noodlanding noodzakelijk werd geacht door de piloot. Volgens informatie van de Luchtverkeersleiding vertrok het vliegtuig vanuit Guyana met als eindbestemming Frans-Guyana gebruikmakend van het Surinaams luchtruim.

Gelet op de gestelde tijd qua vliegminuten zou het luchtvaartuig het Surinaams luchtruim moeten betreden. Toen werd bemerkt dat het luchtvaartuig geen contact maakte met de luchtverkeersleiding en omgekeerd het ook niet kon worden getraceerd, werd terstond gerapporteerd aan de leiding van de Luchtvaartdienst.

Met behulp van de overige buurlanden alsmede overige luchtvarenden werd getracht het luchtvaartuig in kwestie te achterhalen. Na enige tijd werd met behulp van nationale diensten, in deze het Korps Politie Suriname, duidelijk dat het luchtvaartuig een noodlanding heeft gemaakt op een airstrip in het district Nickerie.

Terstond werd de CASAS als toezichthoudende entiteit ingeschakeld.
Vermeldenswaard en doorslaggevend is dat het luchtvaartuig zich aan de procedures heeft gehouden voor het mogen betreden van het Surinaams luchtruim. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.(GFC)

Naar meer berichten...