Noodkreet uit de dodenzorg: Surinaamse afleggers vragen dringend om betere werkomstandigheden

Doodskist

OPINIE- Het beroep van aflegger is er niet een die men zomaar kiest; het is een roeping, vervuld met intense toewijding en liefde.

Deze beroepsgroep in Suriname vraagt zelden om een financiële vergoeding voor hun diensten. Desalniettemin zitten ze in een precaire situatie, met gebrek aan gepaste erkenning en ontoereikende werkfaciliteiten.

Vanuit de verenigingen van afleggers komt wel vaak een klaagzang over de huidige gang van zaken. Bijvoorbeeld, er zijn dringend fondsen nodig voor de renovatie van de ruimtes waarin zij hun heilige werk verrichten.

Ze pleiten voor betere werkruimten, met vervanging van verouderde wasbakken en dergelijke.

Aangezien afleggers werken met overledenen, die vaak talrijke bacteriën en virussen bevatten, is het cruciaal dat hun werkruimte altijd hygiënisch blijft. Deze noodzaak onderstreept het belang van het voldoen aan hun verzoeken voor verbeterde faciliteiten.

Het is van vitaal belang dat er meer aandacht wordt besteed aan de problemen waarmee de afleggers in Suriname te maken hebben. Niet alleen vanwege hun belangrijke maatschappelijke rol, maar ook vanuit een volksgezondheidsperspectief.

OOK INTERESSANT
Surinaamse economische herstructurering: Ambitie of illusie?

Daarom roep ik de regering op om zo snel mogelijk in actie te komen. De problemen waar deze beroepsgroep mee kampt, zijn niet nieuw.

Ze hebben al te lang aangesleept zonder dat er een oplossing voor is gevonden. Deze stille helden verdienen betere omstandigheden om hun respectvolle en essentiële werk voort te zetten.

Q.R.