Nominaties Communicatie Award bekend

GFC NIEUWS- Na lang beraad van de jury en het toetsen van de inzendingen voor een Communicatie Award, is de lijst van genomineerden vastgesteld.

Op 26 oktober worden vervolgens de winnaars per categorie bekend gemaakt. Authenticiteit, creativiteit, correct taalgebruik, slimme communicatie, ethiek en simpelheid staan hierbij centraal.

Vooraf aan de uitreiking zal de communicatie hackathon plaatsvinden, waarbij professionals gezamenlijk aan de slag gaan om met duurzame oplossingen te komen, voor communicatie uitdagingen op diverse deelgebieden.

De ‘National Achievement Award’ (nieuwe categorie) wordt uitgereikt aan personen die op landelijk niveau uitstekende prestaties en bijdragen hebben geleverd voor de totstandkoming van verbindingen tussen groepen en/of leefgemeenschappen.

Erkenning geven en krijgen, zijn belangrijke elementen voor het ontplooien van personen en/of organisaties.

Deze erkenning biedt mogelijkheden voor zelfkennis en ontplooiing binnen een vakgebied. Hoe beter wij met z’n allen in staat zijn om te communiceren, hoe beter wij als persoon, gezin, familie, groep, bedrijf, district en als land in staat zijn, om onze eigen krachten in te zetten voor groei, op elk gewenst niveau.

De Communicatie Awards worden dit jaar voor de derde keer uitgereikt.