Nog steeds dreiging Coronavirus voor Suriname

GFC NIEUWS- Dat Suriname al bijna een maand geen nieuwe COVID-19 besmette gevallen kent, wil volgens infectioloog Stephen Vreden nog niet zeggen dat de dreiging al voorbij is.
Hij wijst op de recent bijgekomen 12 besmette gevallen in Grand Santi, een dorpje in Frans-Guyana, maar dichtbij de grens met Suriname. Omdat het zo dichtbij van ons land is, is deze situatie verontrustend en een uitdaging voor Suriname.
Vreden geeft verder aan dat COVID-19 nog steeds aanwezig is in de regio. In alle drie buurlanden zijn de aantallen van besmette personen stijgende en er melden zich dagelijks nieuwe positief getesten bij.
Dat Suriname het tot nu toe tamelijk goed doet, komt omdat wij, volgens Vreden, ons ook redelijk aan de regels houden. Vreden: “Zolang wij dat doen, zullen we het redden.” Hij benadrukt dat wij de taak hebben om ervoor te waken dat er geen verspreiding van het virus in ons land optreedt.
Voor wat betreft de situatie aan de grens bij de Lawarivier wordt in eerste instantie nagegaan hoe het met de gezondheid van de mensen aan Surinaamse zijde is en wat gedaan kan worden om verspreiding van het virus in het gebied, alsook in andere delen van Suriname te voorkomen.

Overige berichten