Nog geen coronabesmetting in Suriname, zorginstellingen en samenleving moeten alert blijven

GFC NIEUWS- De World Health Organization (WHO) heeft donderdag het coronavirus officieel als een Public Health Emergency of International concern uitgeroepen.
Tot nu toe zijn er nog geen officiële meldingen in Suriname van besmettingen van het coronavirus bevestigd, maar het is aan de zorginstellingen en de burgerij om alert te blijven.
Het Ministerie van Volksgezondheid blijft alert op eventuele verdachte besmettingen. Het plan van aanpak is sinds 7 januari in werking getreden, met onder andere het screenen van passagiers op verschillende havens en het verhogen van de bewustwording en trainen van de zorgverleners, informeren van zorginstellingen en de bevolking over de recente ontwikkelingen van het coronavirus.
Onlangs hebben veel geruchten op de sociale media de ronde gedaan. Het Ministerie adviseert iedereen om deze geruchten niet te vertrouwen en alleen de adviezen van de WHO/PAHO en het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname op te volgen. Deze adviezen betreffen preventiemaatregelen en hoe gehandeld moet worden bij eventuele besmettingen.
Preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen zijn: handen goed wassen met zeep en drogen met (wegwerp) tissues, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen zoals hoesten en/of niezen, hoofdpijnen, koorts en lichaamspijnen.
Vermijd zieke veestapels en wilde dieren en bij hoesten en/of niezen bij voorbaat in een wegwerptissue en deze gelijk in de vuilniston te doen om anderen niet te besmetten.
Bent u koortsachtig, kortademig of heeft u ongewoon longproblemen en een recente reisgeschiedenis naar China? Dan is het aan te raden om direct naar uw huisarts te gaan en te bellen naar de BOG-hotline op 178.
Het ministerie van Volksgezondheid neemt alle maatregelen in acht om zoveel als mogelijk te voorkomen dat het coronavirus Suriname binnenkomt.
Het ministerie benadrukt verder dat zorgverleners de richtlijnen volgen en de verantwoordelijkheid van de burgerij omtrent preventiemaatregelen van dit coronavirus.

Overige berichten