Noersalim: vrede en saamhorigheid koesteren en verder uitdiepen

“Ik spreek de hoop uit dat wij allen, de totale Surinaamse gemeenschap, vrede en saamhorigheid zullen koesteren en verder zullen uitdiepen”, aldus minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) in zijn toespraak in verband met de viering van het Iedul Fitr-feest.

Hieronder de volledige boodschap van de minister:

“Voor mij is het een eer en een genoegen om u aan de vooravond van het Ied-ul-Fitr feest toe te spreken en mijn oprechte gelukwensen over te brengen aan de gehele Surinaamse bevolking, maar in het bijzonder aan onze moslim broeders en zusters die morgen de vastenmaand Ramadan afsluiten.

De maand Ramadan wordt opgevolgd door de islamitische maand Shawwaal. Het is op de eerste dag van de maand Shawwaal dat het Ied-ul-Fitr feest, meer bekend als het suikerfeest, overal ter wereld door moslims en veelal samen met niet-moslims wordt gevierd.

Het feest legt de nadruk op de vreugde en blijdschap die de moslims beleven, doordat ze Gods zegeningen hebben mogen verkrijgen vanwege het vasten. Het was ongetwijfeld een maand van bezinning, reiniging, geduld, doorzetting, verdraagzaamheid, tolerantie, liefdadigheid en verbroedering.

In de maand Ramadan worden gelovigen aangespoord om extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig te zijn in een sfeer waarbij eenheid, solidariteit en saamhorigheid van de mensheid centraal staan; vorming van de mens met het positieve, in lichaam en geest.

Fundamenteel bij het vasten is dat de islam de mens leert om zijn begeertes en lusten te beheersen. In de vastende wordt ook discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing bijgebracht. Bovenal versterkt het vasten het inlevingsvermogen in de dagelijkse situatie van de armen en de hongerlijdende. Het resultaat van deze beleving is dat het respect voor de medemens en alle andere schepselen van God toeneemt.

Wij weten dat er wereldwijd miljoenen mannen, vrouwen en kinderen zijn die niet eens één volwaardige maaltijd per dag kunnen nuttigen. Door het vasten kan men zich een reële voorstelling maken van de situatie van de hongerlijdende, waardoor men gestimuleerd en geprikkeld wordt om te geven, om de behoeftigen bij te staan.

Elke vastendag was een nieuwe geestelijke ervaring op het pad van de Almachtige. Aan het eind van elke vastendag beleefde de vastende een moment van vreugde en blijdschap, aangezien er wederom een overwinning was behaald. Het Ied-ul-fitr feest kan daarom worden beschouwd als de som van al die vreugde die genoten is gedurende al de dagen van de vastenmaand.

Geachte landgenoten,

Van het vasten is alom bekend en wetenschappelijk bewezen dat deze een reinigende werking heeft op het menselijk lichaam. Deze vorm van geestelijke oefening is bij alle religiën bekend en als burgers in het multireligieuze Suriname, hebben wij het voordeel om te profiteren van het goede van verschillende religiën.

De moslims hebben de maand Ramadan, een bijzondere maand, aangegrepen om overdag – tijdens het vasten – en ’s nachts – tijdens de nachtelijke gebeden – zoveel mogelijk te bidden, ook voor land en volk. Daarnaast wordt veel gebeden voor de moslimgemeenschappen in verschillende delen van de wereld die in verdrukking leven en niet de vrijheid hebben om hun religieuze plichten te vervullen.

De grootste uitdaging voor de moslims wereldwijd is nog steeds de werkelijke boodschap van de Islam te propageren en in praktijk te brengen:

• dat de Islam geen geloof is van terreur, maar van rust en vrede. In dit verband moeten wij de aanslagen van de afgelopen periode op belijders van Christelijke denominaties in Sri Lanka en diverse Afrikaanse landen in naam van de Islam krachtig veroordelen;

• dat de Islam geen geloof is van vernietiging, maar van ontwikkeling en welvaart en welzijn voorstaat;

• dat de Islam geen geloof is van één ras, maar voor de gehele mensheid.
De vastenmaand is voor de moslim zeker ook een maand van zelfreflectie en bezinning. Want de islamitische gemeenschap is in de afgelopen periode zowel nationaal als internationaal voor vele andere uitdagingen komen te staan.

Meer dan ooit zullen de moslims de vastenmaand en het Ied-ul-Fitr feest moeten aangrijpen om de boodschap van vrede en naastenliefde tot uitdrukking te brengen. Deze periode geeft ons allen dan ook de inspiratie om eveneens te werken aan de geestelijke en morele verheffing van het Surinaamse volk.

Ik spreek de hoop uit dat wij allen, de totale Surinaamse gemeenschap, vrede en saamhorigheid zullen koesteren en verder zullen uitdiepen. Laten wij al het goede dat het leven brengt behouden en verspreiden en al het slechte nalaten”, aldus minister Noersalim.

Overige berichten