fbpx

Noersalim: Land helpen ontwikkelen met morele vorming die in verhaal Id-Ul-Adha besloten ligt

GFC NIEUWS- “Misschien wordt het te weinig beseft, met de morele vorming die in het verhaal van Id-Ul-Adha besloten ligt, kunnen wij als Ummah dit land verder helpen ontwikkelen tot een natie waarbij de verschillende bevolkingsgroepen, ongeacht etniciteit, cultuur of godsdienst in welzijn en welbevinden met elkaar samenleven.”

Dit zegt de minister van Binnenlandse Zaken Mike Noersalim.

In verband met Id Ul Adha en het 140-jarig bestaan van Nieuw-Nickerie gaf de minister zijn Id Ul Adha boodschap namens de regering in Nickerie op de Al Anshor school.

Geachte broeders en zusters,

Landgenoten,

Tijdens het offeren is het gebruikelijk om de volgende ayat, 162 uit soera Al-An’am te reciteren “Zeg: mijn gebed en mijn offer, en mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der Werelden”. Op deze wijze worden moslims aangemoedigd om de voorbeelden van de profeten Abraham en Ismaël te volgen.

Eén van de centrale waarden in de Islam is Godvrezendheid. Zo lezen we in

Soera Al- Ma- ida, de tafel, ayat 93;

“Op de gelovigen die goede werken verrichten zal geen zonde rusten voor hetgeen zij eten mits zij Allah vrezen en geloven en goede werken doen en nogmaals vrezen en geloven en zelfs nogmaals vrezen en goeddoen. En Allah heeft degenen die goeddoen lief.”

Uit vrees voor God en het Laatste Oordeel, kunnen mensen goed en kwaad onderscheiden, hun eigen daden beoordelen en zelfbedrog voorkomen. Geloven en het geloof in daden omzetten zijn daarbij onverbrekelijk met elkaar verbonden. Belangrijk zijn tevens geloof in de doctrine van de eenheid van God, dankbaarheid jegens God, respect voor het eigen geloof, vertrouwen in God, en standvastigheid bij beproevingen.

Id-Ul-Adha herinnert ons aan de deugden, en de waarden en normen die voor onze omgang met de medemens van belang zijn; vertrouwen, opofferingsgezindheid, moed, gastvrijheid, naastenliefde, vergevingsgezindheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, vredelievendheid, edelmoedigheid en geduld. Om er slechts enkele te noemen.

De islam benadrukt daarnaast loyaliteit aan de geloofsgemeenschap, kameraadschap, vrijgevigheid zonder onderscheid des persoons maar ook zonder verkwisting.

Het zou van zelfbedrog getuigen wanneer wij alleen maar over die deugden zouden praten. Evenals de geloofsleer van de Islam dienen wij ons die deugden te verinnerlijken en dagelijks in gedrag om te zetten. Want, welk zin of nut heeft het om over naastenliefde en opofferingsgezindheid te praten wanneer er geen gedrag daaraan wordt verbonden?

Broeders en zusters, landgenoten,

Misschien wordt het te weinig beseft, met de morele vorming die in het verhaal van Id-Ul-Adha besloten ligt, kunnen wij als Ummah dit land verder helpen ontwikkelen tot een natie waarbij de verschillende bevolkingsgroepen, ongeacht etniciteit, cultuur of godsdienst in welzijn en welbevinden met elkaar samenleven.

Namens de regering wens ik de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de moslimgemeenschap, een gezegend Id Ul Adha toe.