Noersalim: "Kennisoverdracht belangrijker dan misleidende politiek"

GFC NIEUWS- De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft het afgelopen weekend haar activiteitenkalender voor het jaar 2020 in Nickerie succesvol gestart.
Bij de opening van het partijcentrum in Wageningen en de ‘ Opo Yari’ in het partijcentrum in Nieuw Nickerie is duidelijk naar voren gekomen dat de Nickerianen de Hervormingsgedachte van de partij niet alleen begrijpen, maar die ook volledig propageren.
Voorzitter Mike Noersalim gaf aan dat de HVB naar Nickerie is gekomen, niet om huis aan huis te gaan en met vuil te smijten, maar om kennis over te dragen. Die kennis kan weer ingezet worden om zelfvoorzienend te zijn of ondernemingsgericht te gaan handelen.
Zo heeft de partij landelijk alleen met de ICT trainingen ongeveer 4000 mensen getraind en er zijn nog meer trainingen geweest die nu nog steeds doorgaan.
“If joe wan mek moni, kon na HVB foe tek a koni,” luidt daarom ook zijn leuze. Hij gelooft ook in de kracht van positivisme en haalde als voorbeeld aan dat velen het vinden van olie onder deze regering naar het rijk der fabelen hadden verwezen, maar dezelfde mensen nu met een heleboel technische uitleg in de media komen.
“Ontwikkeling begint bij jouw denken.” Noersalim riep een ieder op om in het belang van land en volk af te stappen van het negatief denken, want wij zingen samen uit volle borst het volkslied. Hij juicht de vondst van aardolie toe, maar blijft erbij dat de focus gericht moet zijn op de landbouw.
“Goud, bauxiet en olie gaan allemaal een keer op en eten moeten wij allemaal. Laten wij onze kansen in de landbouw benutten, ook vanwege onze vruchtbare gronden. Landbouw gaan we door moeten stimuleren, hoe rijk wij ook mogen zijn.”
Nickerie moet zich nu klaarmaken op de olievondst en kan zo naar potentiële kansen uitkijken om investeringen binnen de landbouwsector te vergroten.

Overige berichten