NOB voorziet nu ook in financiering MVV-kosten buitenlandse studies

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname NV (NOB) voorziet nu ook in de kosten die gemaakt moeten worden bij de aanvraag van de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) van studenten die in Nederland willen studeren.

Ingaande dit studiejaar kunnen studenten bij de NOB terecht voor deze voorziening.

Onderwijsinstellingen in Nederland eisen een storting van het inschrijf- en collegegeld, boekengeld en ook de jaarkosten voor levensonderhoud, die tot euro 13.664 kan belopen. Deze drempel bleek vaak te hoog voor studenten die interesse hebben in een studie in Nederland.

In samenwerking met de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en De Surinaamsche Bank (DSB Bank) wordt nu hierin voorzien.

Met een garantiestelling van de NOB gaat de student of de ouder van de student naar de SPSB of de DSB voor een voorfinanciering en de middelen worden door de bank overgemaakt naar de bankrekening van de respectievelijke onderwijsinstelling in Nederland.

Op basis van deze borgstelling wordt dan de MVV door de onderwijsinstelling aangevraagd bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in Nederland.

De jaarkosten worden bij aanvang van de studie door de onderwijsinstelling teruggestort, waardoor de student gelijk ook het geld ter beschikking heeft voor het eerste studiejaar. Direct daarna wordt de voorfinanciering ten behoeve van de student door de NOB afgelost bij de SPSB of bij de DSB.

Met deze nieuwe voorziening voldoet de bank aan haar credo dat in principe geen enkele aanvraag voor studiefinancierng wordt afgewezen. Deze borgstelling is recentelijk door ouders en studenten vaak verward met de borgstelling voor het aanvragen van een studielening bij de NOB.(GFC)

Overige berichten