NL neemt afscheid van scheidende minister en verwelkomt nieuwe minister van Defensie

Het Nationaal Leger heeft op vrijdag 11 september 2015 afscheid genomen van minister Lamuré Latour en brigade-generaal Ronni Benschop verwelkomt als nieuwe minister van Defensie.

Nadat de troepen door de plaatsvervangend bevelhebber, kolonel Adolf Jardim, op de appelplaats van de kazerne waren begroet, verrichte minister Benschop de inspectie. Hierna begaf het gezelschap zich naar het legermuseum waar de onthullingen plaatsvonden van de portretten van de scheidende Defensie minister en bevelhebber van het Nationaal Leger. Verder vond er ook een onthulling plaats van een foto van brigade-generaal Benschop op het kabinet van de bevelhebber.

De scheidende minister Latour mocht als eregast tezamen met minister Benschop en plaatsvervangend bevelhebber kolonel Jardim, het defilé van de troepen aanschouwen.

In de recreatiezaal voerden verschillende sprekers het woord. Kolonel Jardim bedankte minister Latour voor zijn inzet om de defensieorganisatie naar grotere hoogte te brengen. Hij noemde enkele wapenfeiten die minister Latour had bereikt, waaronder het verbeteren van de infrastructuur van de kazerne en diverse detachementen, de aanschaf van tactische voertuigen en bussen, de ondersteuning van het nieuwe opleidingsbeleid voor militairen en het uitbreiden van de buitenlandse militaire relaties. Hij belooft de oude bevelhebber nu als nieuwe minister de volledige medewerking te verlenen bij het uitvoeren van zijn beleid. Hij zal voortborduren op de gedachtegang van de bevelhebber om het leger verder te brengen. Er is reeds veel bewerkstelligd, maar het leger is nog niet waar het moet zijn.

In zijn afscheidstoespraak doet de scheidende minister Latour een greep uit zijn verworvenheden voor de organisatie in de periode 2010 – 2015. Hij bedankt voor de goede functionele samenwerking tussen het Centraal Kantoor en het Nationaal Leger. Verder benadrukt hij de medewerking die hij heeft gehad van de huidige minister van Defensie, toen als bevelhebber. Hierdoor heeft hij veel kunnen bereiken voor de organisatie. In zijn slotwoord spreekt hij de hoop uit dat de huidige minister dezelfde ondersteuning ontvangt.

Minister Benschop deelt zijn ervaringen als militair met de aanwezigen. Respect opbrengen voor meerderen en jezelf blijven ontwikkelen staan voor hem centraal. Voor hem is van belang te onderhouden wat is opgebouwd. Hij heeft ook veel aandacht voor het menselijk potentieel en rechtszekerheid van het personeel. Deze zullen leiden tot een grotere output van het leger. Volgens minister Benschop zwaait hij af als bevelhebber van het Nationaal Leger, maar is als minister van Defensie nog onlosmakelijk verbonden met de strijdkrachten. Hij doet een beroep op een ieder om de schouders onder het werk te zetten.

Minister Benschop bedankt de scheidende minister voor het geloof in hem gesteld als bevelhebber van het Nationaal Leger en voor bewezen diensten. Tenslotte wenst hij hem succes toe in zijn verdere loopbaan.

Na de toespraken werden de verschillende militaire messes in de kazerne bezocht voor een informeel samenzijn met het personeel.

Overige berichten