Nisha Soekha winnaar VES Scriptieprijs 2017

Nisha Soekha is winnaars geworden van de VES Scriptieprijs 2017. Vorige week woensdag werd de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) gehouden. De avond werd ingeluid met de uitreiking van de VES Scriptieprijs.

Deze prijs wordt sinds 2016 opnieuw jaarlijks uitgereikt aan de schrijver van de beste masterthesis op economisch gebied. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van de vereniging, namelijk de bestudering van de Surinaamse economie.

Middels deze toekenning wil de VES kwalitatief goede “economie” scripties promoten. Jaarlijks dingen daarom de 2 beste “economie” scripties van het FHR Institute for Social Studies en het Institute for Graduate Studies and Research mee naar de VES Scriptieprijs.

De beste scripties van deze instellingen worden vervolgens zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit vooraanstaande economen. Deze keer heeft de kundige jury, bestaande uit Drs W. Boedhoe, Ir. D. Hindori en Drs. D. Currie, de feestdagen opgeofferd om de gedegen afstudeerscripties grondig door te nemen en te beoordelen.

Na vele beraadslagingen kwam de jury uiteindelijk tot een unaniem eindoordeel.
De winnaar van de VES Scriptieprijs 2017 had als afstudeerscriptie “The emperical link between perceived customer value and customer retention within the fast-food industry”. Nisha heeft gestudeerd aan het FHR School of Social Studies.

Dit jaar zorgde Trustbank Amanah voor de prijzenpot ter waarde van USD 1.000 ten behoeve van de VES Scriptieprijs. De directeur van deze bank overhandigde na de bekendmaking van de winnaar, het geldbedrag in de vorm van een symbolische cheque aan Soekha.(GFC)

Overige berichten