fbpx
NIMOS en SBB vragen aandacht voor duurzaam bosbeheer op Wereld Bossen dag

De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot Wereld Bossendag. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) werken dit jaar samen om in Suriname meer aandacht te vragen voor onze bossen en de initiatieven voor duurzaam bosbeheer.

De volgende activiteiten zullen plaatsvinden op dinsdag 21 maart:

● Inhuldiging van de REDD+ informatiehoek in de NIMOS mediatheek. In deze informatie hoek zal alle informatie over REDD+ in geprinte vorm aanwezig zijn, en kan een ieder vanaf nu elke dag tijdens kantooruren langs lopen voor informatie. (contactgegevens: www.nimos.org)

● Informatiedag voor de Peu Et Content school met leerlingen van de 5e en 6e klassen

● Informatiesessie voor het personeel van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, als onderdeel van de REDD+ walk-in-school project.

● Informatie dag bij de Hermitage Mall tussen 16:00 uur – 21:00 uur. Het REDD+ zal team aanwezig zijn in de buurt van Sweethearts en Shana´s

Daarnaast zal er via de radio en televisie spotjes over het bos worden uitgezonden, gedurende de gehele week van 20 tot en met 26 maart. Ook via de REDD+ Suriname facebook page zullen de informaties en resultaten van deze dag gedeeld worden met het publiek.

Met deze activiteiten beogen het NIMOS en SBB om meer awareness te creëren in de maatschappij, onder andere over de bos gerelateerde ontwikkelingen in het kader van het REDD+ programma. Als groenste land ter wereld vragen we Surinamers om stil te staan over de vele functies die het bos heeft.

Bossen dienen als opslagplaats voor koolstof, maar zijn daarnaast belangrijk voor het in stand houden van onze biodiversiteit, met alle flora en fauna. Daarnaast merken we dat bossen onmisbaar zijn voor de gemeenschappen die in het bos wonen, waarbij zij alles wat zij nodig hebben om te overleven, halen uit de bossen.

Suriname heeft een vrij lage ontbossingsgraad, maar we merken dat in de afgelopen jaren deze wel sterk is toegenomen. Er moet gedegen planning komen hoe Suriname haar bossen wilt ontwikkelen, en welke economische activiteiten waar zullen worden gestimuleerd, en welke gebieden juist moeten worden beschermd.

Wat is REDD+?

REDD is de afkorting van Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (vertaald: Verminderen van de uitstoot als gevolg van ontbossing en bosdegradatie). Het is een mechanisme ontwikkeld in 2005 door de Verenigde Naties voor het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie en voor het stimuleren van de bescherming van bossen, toename van koolstofvoorraden in bossen en duurzaam bosbeheer. Onder REDD+ kunnen ook landen die reeds langere tijd duurzaam met hun bossen zijn omgegaan, financieel gecompenseerd worden.

Hoeveel procent van Suriname is nog bebost?

Suriname is het groenste land ter wereld met 93% bosbedekking of 28 ha bos per inwoner van het land (zie Technische rapport SBB, 2016). Ondanks dat Suriname één van de slechts acht landen wereldwijd is die zich een hoog bebost, laag ontbossings land (High Forest, Low Deforestation) mag noemen, is de ontbossing de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het is daarom belangrijk dat wij op een duurzame manier omgaan met ons huidig bos en ernaar streven de ontwikkeling van het land volgens een gedegen planning te realiseren.

Op dit moment is 1.65 miljoen ha van Suriname onder concessie voor houtkap, dat is ongeveer 10% van het totale landoppervlak. Daartegenover wordt 13.5% beschermd, onder andere in beschermde gebieden zoals het Centraal Suriname Natuur Reservaat.

Daar waar er houtkap concessies zijn, en men aan conventionele houtkap doet, is er enorm veel potentie om over te stappen naar duurzaam bosbeheer. Hierdoor kunnen we bosdegradatie minimaliseren, maar toch nog geld verdienen met ons bos. Andere mogelijkheden voor economische ontwikkelingen zijn het efficiënt omgaan met beschermde gebieden, welke een grote potentie hebben als recreatiegebied voor het toerisme.

Hoeveel ontbossing hebben we nu in Suriname?

Suriname wordt nog steeds gerekend als land met een hoge bosbedekking en met een lage ontbossingsgraad in de wereld.
Suriname heeft jaren lang een lage ontbossingsgraad gehad, maar dit zou aanzienlijk kunnen uitbreiden in de toekomst. De ontbossingsgraad is toegenomen met een factor 5 in de afgelopen 15 jaren, van ongeveer 0.02% in 2000-2009 tot 0.1% in 2014-2015. De belangrijkste directe oorzaken van ontbossing in volgorde van belangrijkheid in Suriname vanaf 2000 tot 2015 waren mijnbouw (73%), wegeninfrastructuur (15%), en verstedelijking (4%).

Wat voor resultaten hebben we bereikt binnen het REDD+ programma?

In December 2016 heeft het SBB het Geoportaal “Gonini” (www.gonini.org) gelanceerd, waar een ieder online actuele data kan vinden over de staat van de bossen in Suriname. Deze portaal zullen we in de nabije toekomst nog verder uitbreiden door onder ander uitwisseling met andere instituten, private sector en gemeenschappen in goed overleg te versterken,

Daarnaast is in December 2016 ook de studie afgerond welke de Oorzaken van ontbossen en bosdegradatie heeft geanalyseerd. Deze studie zal verder worden gebruikt als bron van informatie voor het formuleren van de nationale REDD+ strategie.

Komt Suriname nu reeds in aanmerking voor financiële compensatie omdat we zoveel bos hebben?

In 2014 heeft de Wereldbank, via de Forest Carbon Partnership Facility, $ 3.8 miljoen toegekend aan Suriname, om bepaalde zaken in orde te maken, zodat Suriname gereed kan zijn voor nog meer financiering voor het uitvoeren van REDD+ activiteiten. Eén van de voorwaarden voor toekomstige REDD+ gerelateerde financiering is het meten van de veranderingen in de bossen, alsook de opslag van koolstof. Hiertoe zijn er in Suriname mensen getraind om metingen en onderzoek te kunnen doen. Andere voorwaarde is o.a. het formuleren van een REDD+ strategie voor Suriname.

Mogen we nog wel bomen omkappen en aan mijnbouw doen om in aanmerking te komen voor de financiële compensatie?
Absoluut. Suriname bepaald zelf welke delen van ons bos we willen behouden, benutten of ontbossen ten behoeve van onze ontwikkeling. Dit zal ook worden onderstreept in de nationale REDD+ strategie. Wat wel belangrijk is, is dat we het bos goed gaan monitoren, dat we goed gaan plannen waar er wel kan worden ontbost, en dat regelgeving wordt nageleefd.

Wat voor activiteiten zullen in 2017 worden gerealiseerd?

In 2017 zal er een Nationale Strategie voor REDD+ worden opgesteld en gefinaliseerd. Er is reeds een consultants bureau daarvoor aangetrokken. Er zal intensief met stakeholders worden gesproken en gediscussieerd in de periode April tot en met Augustus 2017 om er zeker van te zijn dat de strategie wordt uitgezet met input vanuit Surinaamse deskundigen.(GFC)

Meer nieuws

Minister Sewdien installeert RvC SAIL

GFC NIEUWS- Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft deze week de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de Suriname American Industries (SAIL)…

Politie Meerzorg houdt inbrekers aan

GFC NIEUWS- De politie van Meerzorg heeft op 12 oktober de 21-jarige Kevin J. en Mitchel K. (26) aangehouden voor poging tot diefstal. Dikke mensen…

Covid-trainingsprogramma voor schoonmaaksters MinOWC

GFC NIEUWS-Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheid Organisatie (PAHO) een trainingsprogramma gestart voor schoonmaaksters in verband…

Brunswijk wilt naleving vonnis Greenheart

GFC NIEUWS- Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gedupeerde medewerkers van Greenheart Group verzekerd dat het vonnis tegen het bedrijf wordt uitgevoerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste…

Herstart Covid-19 Quick Response Team Commewijne

GFC NIEUWS- Commewijne beschikt nu officieel over een Covid-19 QRT (Quick Response Team). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Lelydorp heeft EBS betaaldienst erbij

GFC NIEUWS- De Energiebedrijven Suriname (EBS) werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening en brengt deze steeds dichter bij haar klanten. Dikke mensen slanken…

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…