Nieuwe toekomstperspectieven voor LBO-studenten

GFC NIEUWSREDACTIE- Vocational College Suriname (VCS) MBO-DS is een nieuwe middelbare opleiding van het directoraat Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur die is opgezet als vervolg voor leerlingen van het LBO.

VCS is modulair opgezet volgens het CBET /CGO methode met een goede balans van vakintegratie, waaronder ICT, rekening houdend met de verschillende leerstijlen van studenten.

De beroepspraktijkvorming of te wel stage, zal in nauwe samenwerking met speciefieke bedrijven worden opgezet en zal worden uitgevoerd op basis van de vereiste competenties (NVQ’s/ CVQ’s)

Met deze opleidingen creëert VCS pro- actieve, zelfstandige werknemers met beroepsinhoudelijke kwaliteiten om direct aan het arbeidsproces deel te nemen.

Na het succesvol doorlopen van deze opleiding zijn de studenten ook verzekert van een betere aansluiting op HBO niveau in hun vakrichting.

Het huidig coördinatieteam onder leiding Cherida Bottenbley- Schet heeft sinds 2018 gewerkt aan het curriculum met als uitgangspunt internationale beroepsstandaarden (CVQ’s) zoals voorgeschreven door de Suriname National Training Authority ( SNTA ).