fbpx

Nieuwe roadmap Onderwijs en Training in de maak

De Caricom is gemeend de aanpak van onderwijs en training in haar lidlanden te verbeteren. In dit kader werd de Caricom HRD Commissie in leven geroepen. De taak van deze nieuwe commissie is het ontwikkelen van een nieuwe strategie die de hervorming van het onderwijs- en trainingsgebeuren in de regio en wel onder de noemer “Caricom Regional Education & Human Resource and Development 2030 Strategy”.

Dit document zal als een roadmap dienen voor de Caricom lidlanden op het gebied van educatie en training. Ter verwezenlijking hiervan worden in de verschillende lidstaten consultatiebijeenkomsten gehouden, zo ook in Suriname. Deze sessie is gepland voor woensdag 19 oktober 2016. Hierbij zullen vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en van trainingsinstituten aanwezig zijn.

Tijdens de bijeenkomst zullen enkele documenten besproken worden die noodzakelijk zijn bij het finaliseren van de “Caricom Regional Education & Human Resource and Development 2030 Strategy”. De stukken zijn onder meer ‘Financing the Education and Training System’, ‘Competitiveness and the Creation of an Innovative Education Environment’ en ‘A Region at Risk: A Review of Issues Impacting Educational Access, Equity & Relevance in Caricom member states’.

Deelnemers aan deze sessie zullen hun perspectieven moeten geven, aangezien die van eminent belang zijn. Na afronding zal het in februari 2017 worden aangeboden tijdens de “Inter-Sessional Meeting of the Conference of Heads of Goverment” ofte wel de Staatshoofdenvergadering.(GFC)