Nieuwe producten en misleidende informatie dreigen tientallen jaren van vooruitgang tegen tabaksgebruik ongedaan te maken

roken rook tabak sigaret bier alcohol dronken

GFC NIEUWSREDACTIE- Hoewel het percentage van de bevolkingsgroep dat tabak gebruikt tussen 2000 en 2020 is gedaald van 28% naar 16,3%, dreigen nieuwe producten en misleidende informatie van de tabaksindustrie, vooral gericht op jongeren, deze vooruitgang ongedaan te maken.

Aan de vooravond van de World No-Tobacco Day (Werelddag zonder tabak) (31 mei) riep de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Jarbas Barbosa, op tot doeltreffend beleid om jongeren te beschermen.

“De tabaksindustrie en haar partners rusten niet. Momenteel verspreiden zij veel misleidende informatie die, vooral onder jongeren, het gebruik van e-sigaretten en verwarmde tabaksproducten bevordert,” zei Barbosa.

“Hoewel acht landen in de regio het op de markt brengen van e-sigaretten en vier van verwarmde tabaksproducten hebben verboden, baart het ons zorgen dat 14 landen op dit gebied nog geen regelgevende maatregelen hebben genomen,” voegde hij eraan toe.

E-sigaretten zijn de meest voorkomende vorm van elektronische nicotinetoediening. Hun uitstoot bevat nicotine en andere giftige stoffen die schadelijk zijn voor zowel de gebruikers als degenen die eraan worden blootgesteld.

Om de groeiende bedreiging van de gezondheid door deze producten aan te pakken, riep de PAHO-directeur de landen op een beleid te voeren om het gebruik ervan te voorkomen, vooral onder jongeren, omdat zij de poort kunnen vormen naar regelmatige tabaksconsumptie.

OOK INTERESSANT
Bestuurder krijgt black-out achter het stuur

Tabaksgebruik doodt een miljoen mensen per jaar in de Pan-Amerikaanse regio, elke 34 seconden één. Bovendien is 15% van de sterfgevallen door hart- en vaatziekten, 24% van de sterfgevallen door kanker en 45% van de sterfgevallen door chronische ademhalingsziekten toe te schrijven aan tabaksgebruik. In de regio gebruikt 11% van de jongeren tabak.

Vooruitgang bij de bestrijding van tabaksgebruik in de Pan-Amerikaans regio

Sinds de inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst van de WHO voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) in 2005 heeft de regio grote vooruitgang geboekt bij de preventie en bestrijding van tabaksgebruik. Momenteel wordt 96% van de bevolking in 35 landen in de regio beschermd door ten minste één van de zes aanbevolen maatregelen ter bestrijding van tabaksgebruik.

In 2020 werd Zuid-Amerika de eerste 100% rookvrije subregio – waar een totaal rookverbod geldt in afgesloten openbare ruimten en werkplekken, en in het openbaar vervoer. Ook Mexico heeft tegen eind 2021 een 100% rookvrije omgeving ingevoerd en alle vormen van reclame, promotie en sponsoring voor tabak verboden. Daardoor is 63% van de bevolking van Amerika – oftewel meer dan 600 miljoen mensen – nu beschermd tegen blootstelling aan tabaksrook.

Bovendien heeft Paraguay in 2022 het protocol voor de uitbanning van de illegale handel in tabaksproducten geratificeerd, wat de regionale inspanningen op dit gebied zal stimuleren.

OOK INTERESSANT
Arnold Kruisland waarschuwt NPS voor aankomende verkiezingen: Kandidaten met gewicht en draagvlak noodzakelijk

“Dankzij deze verwezenlijkingen kunnen we erop vertrouwen dat de Pan-Amerikaans regio tegen 2025 de doelstelling van 30% minder tabaksgebruik bij personen ouder dan 15 jaar zal halen, zoals vastgelegd in het Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases van de WHO”, aldus Barbosa.

Maar om sneller vooruitgang te boeken achtte de PAHO-directeur het “dringend noodzakelijk de inspanningen te versnellen om belangrijke maatregelen uit te voeren die achterop zijn geraakt, waaronder belastingverhogingen, een totaal verbod op reclame, promotie en sponsoring van tabaksproducten en de goedkeuring van mechanismen om belangenconflicten te beheren”.

Werelddag zonder tabak 2023

De Werelddag zonder tabak is in 1987 door de lidstaten van de WHO ingesteld en wordt elke 31 mei gevierd. Het doel is mensen bewust te maken van de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik en blootstelling aan tabaksrook. Het thema van de World No Tobacco Day van dit jaar is Grow Food, Not Tobacco.

“Ik roep alle lidstaten van de PAHO op om de uitvoering van de Kaderovereenkomst van de WHO voor de bestrijding van tabaksgebruik te versnellen, onder meer om economisch levensvatbare alternatieve activiteiten voor de tabaksteelt en milieubescherming te ondersteunen”, aldus Barbosa.