fbpx

Nieuwe procedure schrijf- en spelfouten CBB

Als gevolg van artikel 67a van het Burgerlijk wetboek kunnen kennelijke schrijf- of spelfouten en misslagen zonder tussenkomst van de rechter worden verbeterd. De bevoegdheid tot het verlenen van goedkeuring en het doen van aanwijzing bij soortelijk schrijf- of spelfouten en misslagen ligt in handen van de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Bij de afgifte van documenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten enzovoorts, is het vereist de geboorteakte van de aanvrager te raadplegen. Soms worden fouten in de geboorteakten en andere akten geconstateerd, waardoor het proces van afgifte van het gevraagde document ernstig wordt bemoeilijkt. De wetswijzing met betrekking tot artikel 67a heeft ten doel dat het CBB de processen binnen deze dienst zo vlot mogelijk afhandelt.

Volgens de oude werkprocedure werd de aanvrager na het ontdekken van een fout door de verschillende afdelingen en het Bureau voor Burgerzaken (BvB) verwezen naar de afdeling Aanvulling en Verbetering. Daar werd een onderzoek ingesteld, waarbij alle documenten grondig werden geverifieerd om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een kennelijke schrijf- en spelfout of misslag. Was dat het geval, dan werd er een verzoekschrift opgemaakt voor de Procureur-Generaal (PG). De PG maakte een beschikking op, die door de burger werd gebracht naar de afdeling Registerkamer en Kantmeldingen, waar de akte middels een kantmelding werd verbeterd.

BEKIJK OOK
Drugsverdachte aangehouden door Stootgroep Oost

Volgens de nieuwe procedure krijgt de aanvrager een speciaal formulier (bevestigd bij Staatsbesluit), wanneer een fout wordt ontdekt in één van de akten van de Burgerlijke Stand. Indien na onderzoek daadwerkelijk sprake is van een fout, dan wordt een proces-verbaal opgemaakt en met de nodige documenten verstuurd naar PG. Tekent de PG binnen 14 dagen geen bezwaar aan, dan neemt de directeur CBB een besluit, vastgelegd middels een beschikking. Deze beschikking wordt middels een kantmelding doorgevoerd door de afdeling Registerkamer & Kantmelding.

In gevallen waar de CBB-directeur een verzoek niet rekent tot een schrijf- en spelfout of een misslag, kan betrokkene altijd de rechter benaderen. Waarnemend CBB-directeur Natasha Wong Swie San doet een beroep op de samenleving om geduld te betrachten, omdat door deze wetswijziging een achterstand is ontstaan. Alle volgens het oude systeem opgemaakte verzoekschriften zijn komen te vervallen. Hiervan moet er opnieuw een intake worden gedaan.