fbpx

Nieuwe Port Health Commissie geïnstalleerd

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, installeerde de nieuwe Multi-sectorale Port Health Commissie. Dit gebeurde in vertegenwoordiging van directeur Maureen Wijngaarde-van Dijk, op het kabinet van de minister. De zittingsperiode gaat in per 16 augustus 2018 en is berekend voor een periode van twee jaren.

De commissie is belast met het onderhouden van een staat van paraatheid op lucht- en zeehavens en bij grensposten voornamelijk door het organiseren van jaarlijks beleidsoverleg met de directies van relevante ministeries en particuliere organisaties die te maken hebben met lucht- en zeehavens en grensposten; het adviseren van de minister van Volksgezondheid betreffende de ontwikkeling van het nationale port health programma; het ondersteunen van de ontwikkeling van port health programma’s in de grensdistricten en het samenwerken met andere ministeries en internationale organisaties voor de verdere ontwikkeling van het nationale port health programma.

BEKIJK OOK
DNV’er beschoten bij overval op geldtransportauto, collega DNV’er aangehouden

Na de korte plechtigheid, waarbij de leden werden toegesproken door de directeur, wenste de bewindsman de leden veel succes toe tijdens het uitoefenen van de nieuwe functie.

Stephanie Cheuk A Lam is voorzitter van de commissie. De Multi-sectorale Port Health Commissie zal tweemaandelijks rapporteren aan de minister van Volksgezondheid ter zake het verloop van de verrichte werkzaamheden.