Nieuwe opkoopprijs rauwe melk gaat vandaag in

GFC NIEUWS- Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de ondertekening plaatsgevonden van een overeenkomst tussen het ministerie, de Melkcentrale Paramaribo (MCP), de Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB) en de Veehoudersbond.
De overeenkomst die dinsdag is getekend, ging vooraf aan een bespreking met de genoemde partijen.
De melkveesector is ook niet gespaard gebleven van de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus en door de stijging van de verschillende kosten is het voor deze sector moeilijk te overleven.
In gemeenschappelijk overleg is er een voorlopige aanpassing op de prijs voor de opkoop van rauwe melk tot stand gekomen. Deze prijsaanpassing welke nodig was, is op dusdanige wijze vastgelegd dat de gemeenschap er niets van zal merken.
Minister Rabin Parmessar heeft vanaf zijn aantreden zich sterk gemaakt om de opkooprijs van melk te herzien. Hij heeft een commissie geïnstalleerd, die zich zal moeten buigen over een rekenmodel voor een definitieve opkoopprijs af boer. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, H.I&T, MCP, VSMB en de Veehoudersbond.
De regering heeft gemeend de verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk te subsidiëren, waardoor de consumentenprijs van melk en melkproducten in de winkels hetzelfde zal blijven.
De partijen hebben de nieuwe opkoopprijs van melk in een overeenkomst vastgelegd, alsook de voorwaarde waaraan het product moet voldoen, de wijze van levering, de betaalwijze en daarmee gepaard gaande handelingen. De nieuwe prijs gaat in per 1 april.
Blufpand is blij met deze stap om tot een goede kostprijs te komen en hoop dat het de boeren zal stimuleren om door te gaan en te werken aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit.
De voorzitter van de Veehoudersbond, Mukesh Ramlagan, hoopt dat de nieuwe opkooprijs mag leiden tot een verhoging van de melkproductie.

Overige berichten