Nieuwe ontdekking is mogelijk doorbraak in behandeling van Alzheimer

Een team wetenschappers verbonden aan VIB en de KULeuven heeft een nieuwe ontdekking gedaan die zou kunnen helpen bij de behandeling van alzheimer of andere hersenziekten. Dat melden de onderzoekers Joris de Wit en Bart De Strooper (VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek) in een studie die gepubliceerd is in het vakblad Science.

Bij de ziekte van Alzheimer doen er zich eiwitophopingen of ‘plaques’ voor in de hersenen. Het onderzoek spitste zich toe op de vorming van die ophopingen. Meer specifiek op de zogenaamde ‘amyloïde plaques’, met als hoofdbestanddeel het amyloïde-B eiwitfragment – een stukje van het amyloïde voorlopereiwit.

Heel wat onderzoekers houden zich bezig met gelijkaardig onderzoek, maar tot nu toe bleef onduidelijk wat de normale functie is van dit eiwit vooraleer het verknipt wordt tot de vermelde plaques. De Leuvense onderzoekers hebben nu ontdekt dat het eiwit de signaaloverdracht in de hersenen negatief beïnvloedt door een specifieke receptor te activeren.

Overige berichten