Nieuwe leden Medisch Tuchtcollege beëdigd

Vicepresident Ashwin Adhin heeft de nieuwe leden van het Medisch tuchtcollege beëdigd.

De leden van dit college zijn benoemd met ingang van 1 januari 2019 voor de duur van drie jaren. De beëdiging vond vrijdag plaats op het presidentieel paleis.

Bij deze gelegenheid benadrukte Adhin dat de basis beginselen van het tuchtcollege behouden moeten worden. Suriname kent al meer dan 80 jaren een Medisch Tuchtcollege welke gezien werd als een voorziening om de armste mensen in de gemeenschap te beschermen.

“Het is de taak van het Medisch Tuchtcollege dat toezicht gehouden wordt op de handelingen van, alsook uitoefening van tucht over de geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen, alsmede ook het aandragen van oplossingen van geschillen”, aldus Adhin.

Het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land hangt nauw samen met de tuchtrechtspraak.

Elke burger heeft het recht te stappen naar het Medisch Tuchtcollege indien zij ontevreden zijn over de medische dienstverlening.

Minister Antoine Elias van het ministerie van Volksgezondheid adviseert de burger echter, om eerst aan te kloppen bij de instantie waar de dienstverlening volgens hun gevoel niet naar behoren is geweest en indien het niet naar tevredenheid is opgelost, te stappen naar het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de minister kan de gang richting het Medisch Tuchtcollege gezien worden als uiterste stap.

Het Tuchtcollege wordt geleid door Anandkoemar Charan en bestaat verder uit Suzanna Chu, plaatsvervangend voorzitter, Annemarie Bueno
de Mesquita, lid, Walther Jap Tjoen San, lid, Fauzia Henar-Karamat Ali, lid, Dharma Ramautar- Gangaram Panday, plaatsvervangend lid en Wilfred Balraadjsing, plaatsvervangend lid.

Overige berichten