Nieuwe jeugdambassadeurs gekozen

Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering heeft het Nationaal Jeugdparlement (NJP) nieuwe jeugdambassadeurs voor de komende twee jaar gekozen.

Dwight Prade en Georgette Grootfaam zijn de nieuwe Caricom-jeugdambassadeurs en Sivern Hammen en Chermain Pansa de nieuwe United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeurs.

Totaal hebben 11 kandidaten deelgenomen aan de verkiezingen. De kandidaten voor CARICOM-jeugdambassadeur waren: Miquel Abili, Gilton Amoksie, Michelle Belfor, Georgette Grootfaam, Josafath Kanape, Dwight Prade en Jason Prisiri.

De kandidaten voor UN SDG jeugdambassadeurs waren: Cheniva Becker, Sivern Hammen, Stefanie Lauchman, Chermain Pansa en Carol Wens.

Alle kandidaten hebben een presentatie gehouden over een onderwerp welke zij eerder op de verkiezingsdag in ontvangst hebben genomen. De jeugdparlementariërs hebben de gelegenheid gehad vragen te stellen. Nadat alle kandidaten aan de beurt zijn geweest, heeft de vrije en geheime verkiezing plaatsgevonden.

Minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft de gekozen jeugdvertegenwoordigers gefeliciteerd. Zij vult meteen aan dat de nieuwe Caricom-jeugdambassadeurs zich ook mogen klaarmaken voor het bekleden van het dekenschap.

Suriname is volgens het roulatiesysteem na 18 jaar het eerstvolgend land dat die functie binnen het CARICOM-jeugdambassadeurs programma mag bekleden.

Suriname is nog steeds het enige land waarbij de verkiezingen op democratische wijze plaatsvinden. Met de jeugdparticipatiegedachte is het belangrijk dat de jeugd ook betrokken wordt in besluitvormingsprocessen.

De nieuwgekozen ambassadeurs zullen door president Desiré Bouterse worden geïnstalleerd.